731 – Enga anie ka homba anao Jeso!

 
1.  
D 
Enga anie ka homba a
A 
nao 
 
Je
D 
so!
 
G 
Hanadio sy hana
D 
zava,
 
A 
Hampahery 
 
lalan
D 
dava
 
D 
Enga 
 
a
G 
nie ka homba a
A 
nao 
 
Je
D 
so!
 
Fiv : Homba  
D 
anao, Homba  
G 
anao 
 
Jeso
 
Homba  
D 
anao anie Je
A 
so,
 
Homba  
D 
anao, Homba  
G 
anao 
 
Jeso
 
G 
Enga anie  
D 
ka homba  
A 
anao 
 
Je
D 
so

728~724 – Atreho ny sakafonay

{key: F}

 
F 
Atreho 
 
 
Dm 
ny 
 
sa
C 
kafo
F 
nay,
 
F 
Jehovah ,  
Dm 
Mpano
Gm 
me ny  
C 
soa;
 
C7 
Velomi
C7 
nao ny  
F 
tena
Am 
nay,
 
Bb 
Ny sainay  
Am7 
hatan
Gm 
jaho 
 
 
F 
koa.

788 – Ry Jeso Sakaizan’ny zaza

{key: F – D capot 3}

 
1.  
D 
Ry Jeso Sakaizan’ny  
Em 
za
G 
za,
 
Ka
D 
nefa Mpanjaka ma
A 
laza,
 
D 
Midera ny anara
Em 
nao, 
 
 
G 
re,
 
I
D 
zahay vory  
A 
eto 
 
i
D 
zao,

Fiv :

 
Ny  
G 
saotra sy dera aman-
D 
daza
 
E 
No atolotray ho  
A 
Anao.
 
D 
Ny saotra sy dera aman-
Em 
da
G 
za
 
G 
No 
 
a
D 
tolo
A 
tray ho A
D 
nao

786 – Ny teninao Jehovah Izay ianaranay

{key: A 3/4}

 
1. Ny  
A 
teninao, 
 
Je
D 
ho
A 
vah!
 
I
Bm 
zay 
 
ianara
E 
nay,
A 
Dia tsara, tsy mi
D 
ova,
 
Ka  
A 
ifali
E 
a
A 
nay
E 
He! Tena mananjara,
 
I
A 
zahay 
 
ankehi
E 
trio,
 
Fa  
A 
lova tsara  
D 
fara,
 
No  
A 
azo 
 
a
E 
mi
A 
n’io.

770 – Hajain’ny saiko, fototry ny aiko

{key:D}

 
1.  
D 
Hajain’ny 
 
 
A7 
sai
D 
ko,
D 
Fototry ny  
A7 
ai
D 
ko
D 
I
G 
tsao
D 
han’ny 
 
fa
A7 
na
D 
hi
A 
ko,
D 
Tokana 
 
i
B7 
ri
Em 
ko,
A7 
Malalatia
D 
ko,
D 
Hianao 
 
 
Bm 
Je
F#m 
so 
 
 
Em 
Mpa
D 
mon
A7 
ji
D 
ko!