998 – FF18 – Afafazo

 
1. Raha  
G 
tonga ny andro i
G 
zay
 
I
C 
tsarana 
 
a
G 
nao
 
Amin’i
G 
zay fotoana izay
 
A
A 
dinina 
 
ia
D 
nao
 
Ka hi
G 
atri
G7 
ka
 
Ilay Mpan
C 
jaka
Cm 
nao
 
Efa  
D 
vonona ve ia
G 
nao 
 
?(
D 
Ary 
 
koa)
 
Efa  
G 
ampy 
 
 
G7 
ve
 
‘Zay a
C 
nana
Cm 
nao
 
Hia
D 
trehanao ny Tompo
G 
nao
 
Fiv : Fiha
C 
tsarambela
Cm 
tsihy
 
Aok’i
G 
zay dieny e
Em 
ty
 
Faha
Am 
faham-ba
D 
raka ho a
G 
nao
 
Ka ia
Bm 
lao
 
Raha t
C 
oa 
 
tia
Cm 
nao
 
Ho voa
G 
vonjy 
 
ia
Em 
nao
 
Afa
Am 
fazo ‘zay  
D 
voa 
 
mendri
G 
ka 
 
(
C 
Mendri
G 
ka)

2. Raha tonga ny andro izay

Itsarana anao

Amin’izay fotoana izay

Adinina ianao

Efa ampy ve

‘Zay nafafinao

Mba ho voa mendrika tokoa ?(Ary koa)

Efa tontosa ve

Ny anjaranao

Tsy hahameloka anao rahatrizay

Fihatsarambelatsihy, sns…

998 – FF16 – Tsy vitam-po onena

 
1.  
C 
Tsy vitam-po o
F7 
nena
 
Dm 
Tsy 
 
vitan-drano
G 
maso
 
C 
Ny 
 
Asam-pamon
F7 
jena
 
Tsy azo a
D 
tao mifampiandry  
G 
andra
G7 
so
 
C 
Tsy azo ifane
F 
rena
 
Dm 
Mila 
 
fandavan-
G 
tena
 
C 
Sy hery tsy  
F 
mba 
 
maty
 
Herim-
C 
po, 
 
 
G 
herin-tsaina 
 
 
C 
koa
 
G 
Fiv :  
C 
Na onena ny  
F 
fonao
 
Dm 
Na tomany ny  
G 
maso
 
C 
Tsy izany no i
F 
lai
F/E 
na
 
F 
Fa 
 
 
G 
fifankatiava
C 
na

2. Ny mpianatry ny Tompo

Asainy mifanompo

Na mamy na mangidy

Miara-dia , f’izany no Didy

Mamonjy ny mahantra

Manarina ny lavo

Mitsabo ny maratra

Ary koa tsy mba miavom-po

Na onena ny fonao, sns…

998 – FF14 – Jesoa, apetraka Aminao

 
1. Je
D 
soa, 
 
a
A 
petrako 
 
Ami
D 
nao
 
Ny  
G 
fanahiako 
 
re
A 
hetra
 
Ny  
A 
asa vita hatri
D 
zao
 
A
G 
nao tokoa tsy misy  
D 
fetra
 
Je
D 
soa, 
 
a
A 
petraka 
 
Ami
D 
nao

998 – FF09 – Isaorana anie Jehovah

{Capo: 2}

 
A 
I
D 
sao
F#m 
ra
Bm 
na 
 
 
F#m 
I
Bm 
sao
A 
ra
D 
na 
 
 
D 
a
G 
nie 
 
Je
A 
ho
D 
vah
 
An
D 
driamanit
Bm 
ra 
 
An
F#m 
driamani
Bm 
tra 
 
(anie)
 
An
G 
dria
Em 
mani
D 
try ny  
G 
Isra
A 
e
D 
ly
 
I
D 
saorana anie Jehovah
 
An
A 
driamani
D 
tra
 
Izy i
D 
rery ihany  
D 
no Izy i
E 
rery ihany no na
A 
nao 
 
fahagagana
 
D 
Isaorana, 
 
 
D 
Isao
A 
ra
D 
na 
 
 
Bm 
mandraki
D 
zay 
 
 
Em 
mandraki
D 
zay
 
Em 
ny 
 
anara
A 
ny 
 
Mala
D 
za
 
Ary  
A 
aoka ny tany re
D 
hetra,
 
G 
Ho 
 
heni
D 
ka ny famirapiratry
 
Em 
Ny 
 
voni
D 
nahiny (tr’i Jehovah Ray Tsitoha)
 
G 
Ho 
 
 
D/F# 
he
Em 
ni
D 
ka 
 
 
G 
ny 
 
voni
A 
nahi
D 
ny
 
D 
Amen, 
 
a
G 
men, 
 
A
E 
men, 
 
a
A 
men 
 
!
 
I
A 
saorana 
 
Je
D 
hovah 
 
 
Bm 
a
D 
men 
 
 
A 
a
D 
men.

998 – FF08 – Masoko manganohano

 
1.  
E 
Masoko 
 
mangano
A 
hano,
 
B 
Nitomany feno  
A 
rano
 
E 
Noho ny helok’efa  
A 
vita,
 
B 
Dia mitony raha na
E 
hita
 
A 
Masonao be fi
E 
antra
 
B 
Ry Mpamonjy ny ma
E 
hantra
 
A 
O Voavotrao ‘lay  
E 
very
 
B 
Ry fitiavana ma
E 
hery.

998 – FF05 – Izaho no fananganana ny maty

 
1.  
D 
Hoy Jesosy Tompo ‘zaho no fanangana
A 
na
 
A 
Fananganana ny maty sy fiaina
D 
na
 
D 
’Zay rehetra mino Ahy na dia maty  
G 
aza
 
G 
Dia ho velon’in
D 
dray, ho velon’in
A 
dray, ho velon’in
D 
dray
 
D 
Satria velona Aho,  
A 
Ho velona hiana
D 
reo
 
D 
Aza matahotra  
G 
fa ho velon’in
D 
dray, ho velon’in
A 
dray, ho velon’in
D 
dray

998 – FF02 – He, manolo-tena

{key: G capot 1}

 

{key: G}

 
1. He ma
G 
nolo-tena ho A
C 
nao
 
Fa man
Am 
dre ny  
D 
feo sy antso
G 
nao
 
‘Zato  
G 
tena
G7 
ko izay ma
C 
nia
 
Ka raiso  
G 
Tompo, 
 
 
Em 
raiso 
 
 
Am 
ry 
 
 
D 
Jesoa 
 
 
G 
Tia
 
Fiv : Hanoa ny  
D 
sitrakao
 
Hanao izay  
G 
tianao
 
Ka ho mpa
D 
nompo 
 
vonona
 
Sy sahy  
G 
koa
 
Hitory ha
G 
trany 
 
i
G7 
lay 
 
Fitiava
C 
nao
 
Ambaram-
G 
pialam-
Em 
pofo
Am 
n’ai
D 
ko 
 
Je
G 
soa.

779 – Jeso Kristy Tomponay, Jeso Kristy, Avotray

 
1.  
C 
Jeso 
 
 
F 
Kristy 
 
 
G 
Tompo
C 
nay!
 
C 
Jeso Kristy,  
Dm 
A
D 
vo
G 
tray!
 
G 
Avy 
 
 
G7 
mba 
 
hi
F 
dera 
 
A
C 
nao
 
C 
Iza
F 
hay 
 
mpi
G 
ana
C 
trao.
 
Fiv : :,:
C 
Mi
G 
hai
C 
noa, ry  
C 
Jeso 
 
 
G 
Tompo
C 
ô
 
C 
Mi
Dm 
hai
C 
noa, ry  
C 
Jeso 
 
 
D 
Tompo
G 
ô
 
C 
Fa ny  
F 
fo
C 
nay, 
 
 
C 
fa ny  
F 
fo
C 
nay,
 
C 
Enti
F 
nay 
 
mi
G 
dera 
 
A
C 
nao:,:

772 – Manatòna, manatòna

{key: G}

 
1. Mana
G 
tòna, 
 
ma
C 
na
G 
tòna
 
G 
An’i 
 
Je
Am 
so 
 
 
G 
i
D 
zao, 
 
 
G 
i
Am 
zao;
 
Mana
G 
tòna an’i  
Am 
Je
D 
so 
 
i
G 
zao.

760 – Aza mba manadino ny ray sy reninao

 
1.  
A 
Aza mba mana
D 
dino ny  
A 
ray sy reni
E 
nao;
 
A 
Fa izy no ni
D 
taiza sy  
E 
nanasoa 
 
a
A 
nao;
 
E 
Ka no aiza na aiza aleha an-
A 
tany 
 
lavi
E 
tra,
 
A 
Aza mba mana
D 
dino ny  
E 
ray sy reni
A 
nao;
 
E 
Tsara izay!  
A 
Tsara 
 
izay!
 
Bm 
Eny, tsy  
A 
ho 
 
ha
D 
dino
Bm 
nay
 
Ny  
D 
ray sy  
E 
reni
A 
nay.