Rahoviana – Joseph d’Af

C: x32013

Dm: xx0231

Intro

 
Am 
G 
C 
 
 
 
Am 
G 
C 
F 
 
Dm 
Am 
E 
 

Couplet 1

 
Isan'
Am 
andro isan’andro, dia mi
Em 
antso ny Ray
 
Hoe  
F 
nankaiza moa ‘zay  
G 
zanako 
 
i
C 
zay 
 
Isan'
Am 
andro isan’andro, ny  
Em 
famindram-pony 
 
Ia
F 
nao anie dia tsy  
G 
afaka ao am-
C 
pony 
 
Fa ia
Dm 
nao no tsy nety, hoe  
C 
handao 
 
vetivety 
 
F'
F 
izy anie nanomana  
G 
fety 

Couplet 2

 
Tsy  
Am 
hoe tsy nahalala, tsy  
Em 
zanak’adala 
 
Ni
F 
nia ianao ni
G 
voaka ny  
C 
vala 
 
Fa ia
Am 
nao tena tiany, tsy  
Em 
foiny tsy ariany 
 
I
F 
zany anie  
G 
no antony nia
C 
viany 
 
Fa raha ho  
Dm 
avy ny andro, mba hi
C 
verenanao 
 
F 
Fety anie ny ao an-trano  
G 
ao 

     Refrain (2x)

 
    
Am 
Rahoviana 
 
ia
G 
nao vao ho a
C 
vy 
 
    
Dm 
Rahoviana 
 
ia
C 
nao vao mba ho
G 
dy 
 
     Raho
Am 
viana fa ny  
G 
Tompo efa  
C 
sasatra 
 
mi
F 
andry 
 
    
Dm 
Miandry ny  
G 
Dada
C 
nao 

Pont

 
Am 
G 
C 
 
 
Am 
G 
C 
F 
 
Dm 
Am 
E 

Couplet 3 

 
Dia na
Am 
lefan’ny Ray,’lay  
Em 
Tokana 
 
Iray
 
Je
F 
sosy anie ‘lay  
G 
Izy 
 
hatri
C 
zay 
 
Tonga  
Am 
Izy hitady sy ha
Em 
monjy ny very 
 
Fa raha  
F 
mody ianao tsy  
G 
mandeha 
 
i
C 
rery 
 
Fa ia
Dm 
nao mila mino,  
C 
Jesosy ilay hilo 
 
F'
F 
izy anie no lalan’ny  
G 
mino

Couplet 4

 
Dia na
Am 
lefan’ny Ray,’lay Tokana Iray
 
Je
F 
sosy anie ‘lay  
G 
Izy 
 
hatri
C 
zay 
 
Tonga  
Am 
Izy hitady sy ha
Em 
monjy ny very 
 
Fa raha  
F 
mody ianao tsy  
G 
mandeha 
 
i
C 
rery 
 
Fa raha ho  
Dm 
avy ny andro, mba hi
C 
verenanao 
 
F 
Fety anie ny ao an-trano  
G 
ao

     Refrain (3x)

 
    
Am 
Rahoviana 
 
ia
G 
nao vao ho  
C 
avy 
 
    
Dm 
Rahoviana 
 
ia
C 
nao vao mba  
G 
hody 
 
     Raho
Am 
viana fa ny  
G 
Tompo efa  
C 
sasatra 
 
 
F 
miandry 
 
     Mi
Dm 
andry 
 
 
G 
ny 
 
 
G 
Dada
C 
nao

Aoka tsy hisy olona

 
Bb 
Am 
Gm 
Dm 
Bb 
C 
F 
 
F 
Aoka tsy hisy olona
 
Hanao  
F 
tsinontsinona 
 
anao
C 
Noho ny hatanoranao
F 
Gm 
Am 
Bb 
 
Fa  
F 
aoka ho tonga fianarana
Bb 
aoka ho  
Am 
tonga 
 
 
Gm 
fianara
Dm 
na
Bb 
Ho an’ny  
C 
mino 
 
ia
F 
nao
 
Fianarana  
C 
Fianarana
F 
Amin’ny 
 
fiteny
G 
Amin’ny 
 
fitondra-te
C 
na
Bb 
Amin’ny 
 
fi
Am 
tiavana
Gm 
Amin’ ny fi
Dm 
noana
Bb 
Amin’ ny fa
C 
hadiova
F 
na

999 – MITOERA AO AMIN’I JEHOVAH

{key:D capot 3}

 
 
Ma
D 
haritra 
 
amin’
Bm 
ny 
 
finoa
 
na 
 
 
G 
ny 
 
fitiava
D 
nao
 
Ny 
 
 
G 
zanakao ‘zay  
A 
mahatoky 
 
anao
 
Hi
D 
hoby ary  
Bm 
hankala
 
za 
 
 
G 
ny 
 
Anara
D 
nao
D 
Sa
G 
tria Ray fia
A 
rovana ahy ia
D 
nao
 
A 
Mato
D 
kia an’i Jehovah, izy  
A 
no 
 
iankina
D 
nao
 
Fa tsy  
G 
ho(o) foiny ny  
D 
olony 
 
mpa
E 
naraka 
 
a
A 
zy
 
Mito
D 
era ao amin’i Jehovah, izy  
A 
hanome 
 
a
D 
nao
 
Fifa
G 
liana, 
 
fia
D 
danana 
 
 
A 
ary 
 
fion
D 
onana

{c:Feo voalohany:}

 
Koa  
G 
andeha hisaotra an’i Jehovah  
G 
Tompo 
 
 
C 
Nohon’ny 
 
fa(a)mindrampony
G 
Tsy namaly ny olony tamin’ny ota
D 
ny
D 
Na 
 
 
Em 
dia lavo aza  
Bm 
izy
 
Dia  
Em 
mbola tafarina i
Bm 
hany
D 
Fa Jehovah mitantana a(zy)

{c:Feo faharoa sy feo fahatelo:}

Handeha, hi-saotra, an’i Jehovah Noho ny fa-min-dram-po-ny
Na di-a lavo,
Ta-fa-ri-na ihany
Fa Jehovah mitantana a(zy)

{c:Beso:}

Handeha, hi-saotra, Jehovah Fa Jehovah mitantana a(zy)

 
D 
Mato
G 
kia an’i Jehovah, izy  
D 
no 
 
iankina
G 
nao
 
Fa tsy  
C 
ho(o) foiny ny  
G 
olony 
 
mpa
A 
naraka 
 
a
D 
zy
D 
Mito
G 
era ao amin’i Jehovah, izy  
D 
hanome 
 
a
G 
nao
 
Fifa
C 
liana, 
 
fia
G 
danana 
 
 
D 
ary 
 
fio
G 
nonana
 
A 
Ma
D 
haritra 
 
amin’
Bm 
ny 
 
finoa
A 
na 
 
 
G 
ny 
 
fitiava
D 
nao
D 
Ny 
 
 
G 
zanakao ‘zay  
A 
mahatoky 
 
anao
A 
Hi
D 
hoby ary  
Bm 
hankala
A 
za 
 
 
G 
ny 
 
Anara
D 
nao
D 
Sa
G 
tria Ray fia
A 
rovana ahy ia
D 
nao
 
A 
Mato
D 
kia an’i Jehovah, izy  
A 
no 
 
iankina
D 
nao
 
Fa tsy  
G 
ho(o) foiny ny  
D 
olony 
 
mpa
E 
naraka 
 
a
A 
zy
 
Mito
D 
era ao amin’i Jehovah, izy  
A 
hanome 
 
a
D 
nao
 
Fifa
G 
liana, 
 
fia
D 
danana 
 
 
A 
ary 
 
fion
D 
onana
{tag: chord fihirana}