761 – Ry Jeso, Zoky be fitia

key D capot 3

 
1. Ry  
D 
Jeso, 
 
Zo
A 
ky 
 
 
D 
be 
 
 
G 
fi
A 
tia!
 
A
D/F# 
via, 
 
mita
G 
ntana
 
Fan
D 
drao izahay  
A 
ma
D 
ni
G 
a
A 
sia
 
A
A 
vilin’i 
 
 
A 
Sa
G 
ta
D 
na
 
Fiv :  
D 
Ry Jeso ô!  
A 
Ta
D 
hio 
 
i
G 
za
A 
hay,
 
Fa  
D 
mbola kely sai
A 
na
 
He!  
D 
Tsy mba hen
A 
dry, 
 
 
D 
tsy 
 
 
G 
ma
A 
hay,
 
Ka  
A 
mora 
 
amba
G 
kai
D 
na.

768 – Endrey! Endrey! Tompo ô!

4/4

 
1.  
F 
Endrey! Endrey!  
Gm7 
Tompo 
 
 
C 
ô!
Bb 
He! Ny  
F 
haso
Gm7 
ava
C 
nao,
F 
Fa tsy  
Dm 
tapa
Gm 
ka 
 
ha
C 
trany
 
I
F 
zany 
 
 
Dm 
fita
Gm7 
hia
C 
nao,
F7 
Nota
F7 
ntana
Bb 
nao, 
 
ry
Bdim 
Tompo
 
l
C 
tony 
 
 
C7 
ondri
C 
keli
F 
nao.

2. Endrey! Endrey! Tompo ô!

He ny fitiavanao:
Efa elabe tokoa
No mba niheveranao
Izany zaza malagasy
Izay irinao mba ho soa.

3. Anio zahay, Tompo ô!

Mankasitraka Anao
Fa ny sandrinao, mahery
No niaro toy izao
Tratranay mandrakariva
Ny androm-pahasoavanao!

4. Tahio tokoa, Jeso ô!

Madagasikaranay
Mba handroso ka ho tonga
Madagasikaranao,
Izany re no faniriana:
Ho tanteraka anie!

741 – Jehovah Tompo ô!

 
1.  
G 
Jeho
Am 
vah 
 
 
D 
Tompo 
 
ô!
G 
Tahio
Am 
si 
 
 
G 
ha
D 
tsa
Em 
rao
Am 
Ny 
 
 
G 
ta
D 
ni
G 
nay,
G 
Tahio ny namanay
Am 
Ho tia ny teninao,
G 
Di
Am 
 
 
D 
mba 
 
 
G 
ha
C 
za
G 
vao
C 
Ny 
 
 
G 
no
D 
si
G 
nay.

2. Ovay ny fombanay,

Ho foin’ny taninay
Ny sampiny;
Omeo fo marina
Izao rehetra izao,
Ka dia mba iantrao
Ny nosinay.

3. Jehovah Tompo ô!

Tahio ho olonao
Ny zanakay;
Tahio ho zanakao,
Tahio ho marina,
Ka dia ho taninao
Ny nosinay.

4. Izay mpitondra anay

Tahio ho tia Anao,
Jehovah ô!
Omeo sai-marina
Hanao ny sitrakao,
Ka ampanompoy Anao
Ny nosinay.

779 – Jeso Kristy Tomponay, Jeso Kristy, Avotray

 
1.  
C 
Jeso 
 
 
F 
Kristy 
 
 
G 
Tompo
C 
nay!
 
C 
Jeso Kristy,  
Dm 
A
D 
vo
G 
tray!
 
G 
Avy 
 
 
G7 
mba 
 
hi
F 
dera 
 
A
C 
nao
 
C 
Iza
F 
hay 
 
mpi
G 
ana
C 
trao.
 
Fiv : :,:
C 
Mi
G 
hai
C 
noa, ry  
C 
Jeso 
 
 
G 
Tompo
C 
ô
 
C 
Mi
Dm 
hai
C 
noa, ry  
C 
Jeso 
 
 
D 
Tompo
G 
ô
 
C 
Fa ny  
F 
fo
C 
nay, 
 
 
C 
fa ny  
F 
fo
C 
nay,
 
C 
Enti
F 
nay 
 
mi
G 
dera 
 
A
C 
nao:,:

772 – Manatòna, manatòna

{key: G}

 
1. Mana
G 
tòna, 
 
ma
C 
na
G 
tòna
 
G 
An’i 
 
Je
Am 
so 
 
 
G 
i
D 
zao, 
 
 
G 
i
Am 
zao;
 
Mana
G 
tòna an’i  
Am 
Je
D 
so 
 
i
G 
zao.

760 – Aza mba manadino ny ray sy reninao

 
1.  
A 
Aza mba mana
D 
dino ny  
A 
ray sy reni
E 
nao;
 
A 
Fa izy no ni
D 
taiza sy  
E 
nanasoa 
 
a
A 
nao;
 
E 
Ka no aiza na aiza aleha an-
A 
tany 
 
lavi
E 
tra,
 
A 
Aza mba mana
D 
dino ny  
E 
ray sy reni
A 
nao;
 
E 
Tsara izay!  
A 
Tsara 
 
izay!
 
Bm 
Eny, tsy  
A 
ho 
 
ha
D 
dino
Bm 
nay
 
Ny  
D 
ray sy  
E 
reni
A 
nay.

753 – Tiako ny hiaraka Aminao

{key: D}

 
G 
A 
D 
 
Fiv :  
G 
Tiako ny hi
A 
araka 
 
Ami
D 
nao 
 
Je
Bm 
soa
 
G 
N’aiza 
 
 
A 
n’aiza 
 
hiton
Ebdim7 
dra
Edim7 
na
Fdim7 
 
a
F#dim7 
hy
 
G 
Tiako ny hi
A 
araka 
 
Ami
D 
nao 
 
Jes
Bm 
oa
 
G 
Fa 
 
Hia
A 
nao no miantso  
D 
ahy.
 
1. Hi
D 
araka Aminao aho, Ô ry  
G 
Jeso 
 
Tompoko
 
Tsy  
A 
manana olon-kafa aho,
 
Fa  
D 
Hianao no fiainako
 
Ha
D 
nara dia Anao, ‘zay no  
G 
faniriako
 
A 
Hi
G 
fi
F#m 
ki
Em 
tra 
 
A
D 
mi
A 
nao 
 
 
Ebdim7 
a
Edim7 
ho, 
 
 
Fdim7 
Je
F#dim7 
soa 
 
!

Tiako ny hiaraka, sns…

750 – Dera, laza, ry Mpanjaka

{key: G}

{c:Clé SOL : voir 259 pour accords}

{c:= 259 pour accords}

1. Dera, laza, ry Mpanjaka!

No atolotray Anao,

Noho Hianao nitahy

Tratranay ny taom-baovao.

746 – Mifalia, ry sakaiza !

{key: G}

{c:Clé SOL}

 
1.  
G 
Mifalia, ry sa
Am 
kai
C 
za!
 
D7 
Fa nahazo taom-bao
G 
vao,
 
G 
Zanahary no mi
Am 
tai
C 
za,
 
D7 
Ka isaory sy ha
G 
jao.
 
Em 
Mihirà sy miho
B 
bia,
 
Em 
Jeso 
 
Tomp
A 
 
 
A7 
no 
 
de
D7 
rao,
 
G 
Miravoa, 
 
mifa
Am 
li
C 
a,
 
D7 
Velona aina hia
G 
nao,
 
Fiv :  
C 
Mifalia, ry sa
B 
kaiza!
 
Em 
Fa 
 
na
A7 
hazo 
 
taom-bao
D 
vao,
 
G 
Zanahary no mi
Am 
tai
C 
za,
 
D7 
Ka isaory sy ha
G 
jao.

734 – Zanahary ô tahio ny tanindrazanay

 
1.  
B 
Zana
G#m 
hary 
 
 
F# 
ô 
 
tahio
 
Ny  
B 
tanin
F# 
draza
B 
nay,
 
Han
E 
droso 
 
lala
C#m 
ndava,
 
F# 
Handry 
 
fahi
B 
zay.
 
B 
Enga anie ha
F# 
njaka 
 
ao
 
Ny  
B 
sa
C#m 
i
B 
na 
 
 
F# 
ma
B 
hay 
 
 
F# 
mi
B 
ray,
 
B 
Dia ho  
E 
tany 
 
 
B 
sa
C#m 
mba
B 
tra
 
Ilay  
E 
Madagasika
F# 
ra
B 
nay.