808 – Eo an-tratranao Jesosy

 
1.  
C 
Eo 
 
an-tra
Ddim7 
tranao 
 
Je
C 
sosy
C 
Dia 
 
ma
G 
hafinari
C 
tra;
C 
Fa ny hafa  
Ddim7 
mampa
C 
hory
C 
Ka tsy  
G 
mahasamba
C 
tra.
G6 
Raha 
 
 
G 
Hianao 
 
 
G7 
no 
 
a
G6 
ro
G7 
Afa
G6 
ka ny t
D 
aho
G 
tro,
C 
Raiso ho  
Ddim7 
Anao ny  
C 
foko
C 
Ry 
 
Je
G 
sosy tia  
C 
ô.