298 – Aina no fetra ry Tompo Mpanjaka

{key: Ab – F capot 3}

 
1.  
F 
Aina no  
F 
fetra ry  
C7 
Tompo 
 
Mpan
F 
jaka,
 
Bb 
Aina no  
F 
fetra 
 
a
C 
na
F 
rahana 
 
a
C 
nao,
 
F 
Ka ny fa
F 
neva tsy  
Bb 
main
F 
tsy ho  
F 
zaka,
 
Gm 
Ny 
 
 
Bb 
fanom
F 
poana tsy  
C 
main
C7 
tsy 
 
a
F 
tao.
 
Fiv :  
G 
Indreto 
 
 
C 
izahay, 
 
hi
C7M 
lan
F 
ja 
 
 
C 
fa
F6 
C 
neva,
 
F 
Ilay hazo i
C 
zay 
 
nana
G 
vo
G7 
tana 
 
a
C 
nay;
 
F 
An-tsitra
F 
po no a
Bb 
no
F 
loranay 
 
 
F 
tena,
 
Gm7 
Ka 
 
 
Bb 
tano 
 
 
F 
mba ho  
C 
Anao 
 
 
C7 
iza
F 
hay.

283 – Manan-jara ry Jesosy ny mpanomponao

 
1.  
D 
Manan-jara ry Je
D 
sosy 
 
!
 
D 
Ny 
 
mpa
A7 
nom
D 
po
A 
nao,
 
D 
‘Zay natokanao hi
D7 
ton
G 
dra
 
D 
Ny 
 
A
A7 
nara
D 
nao;
 
D 
No
G 
fidianao ho mpit
D 
ory
 
D 
Ny 
 
fi
A7 
tia
D 
va
A 
nao,
 
D 
Nitokia
G 
nao ho mpa
D7 
mo
G 
ry
 
D 
Ny 
 
va
A7 
hoaka
D 
nao.

267 – He, ny andon’ny maraina

{key: E – D capot 2 – 4/4}

 
1.  
D 
He, ny andon’ny maraina
 
F#m11 
Latsaka ao an-
D 
tsaha 
 
 
A 
re
 
D 
Ka mamelona ny maina
 
Izay mani
G 
ry 
 
 
Em 
ra
A 
no 
 
 
D 
be!
 
G 
Ravoravo e, ny  
D 
tany,
 
Fa  
A 
he, ny andro maina efa  
D 
la
D7 
ny;
 
G 
Ka mitsahatra ny fahan
D 
trany,
 
Ma
G 
naro
Em 
ka ny  
A 
hazo 
 
 
D 
be!

262 – Indreto izahay

 
1.  
G 
Indreto 
 
iza
D 
hay
 
Ry Jeso  
G 
ô!
 
G 
Manaraka 
 
i
D 
zao
 
A 
Ny 
 
hafa
D 
trao
 
D 
Ny 
 
fahoria
G 
nao
 
C 
Tsaroanay 
 
i
G 
zao
 
Am 
Fa 
 
fatra
G 
tra 
 
tokoa
 
D 
Ny 
 
nenti
G 
nao

259 – Ny latabatrao ry Jeso!

{key:G}

{c:Clé SOL}

 
1.  
G 
Ny 
 
la
Em 
taba
Am 
trao, 
 
 
D 
ry 
 
 
G 
Jeso!
 
G 
Dia 
 
a
C 
trehin
D 
ay 
 
i
G 
zao;
 
G 
Ny 
 
fa
D 
nahi
G 
nay 
 
 
A 
voki
D 
so
 
G 
A
C 
mi
G 
n’ny 
 
fi
D 
tia
G 
nao.

248 – Nitondra ny zaza ny reny

{key: C}

 
1. Ni
C 
tondra ny zaza ny  
F 
reny 
 
 
Dm 
tao 
 
Sal
C 
ema,
 
Mba  
F 
hota
C 
hin’i 
 
 
Dm 
Jeso 
 
 
C 
Kristy 
 
 
G 
be 
 
 
C 
indra
G 
fo;
 
No
C 
lavin’ny 
 
mpi
F 
ana
C 
tra 
 
izy,
 
C 
Nefa hoy Je
F 
sosy 
 
 
C 
hoe:
 
« 
C 
Ave
G 
lao ny  
C 
zaza 
 
 
Am 
ha
Dm 
na
G 
tona 
 
i
C 
zao »

244 – Ry Jeso! Mba henoinao

 
1.  
C 
Ry Jeso!  
F 
Mba 
 
henoi
C 
nao
 
C 
Ny 
 
feo
F 
nay 
 
mpa
D 
nompo
G 
nao,
 
G7 
Izay 
 
mi
C 
vava
C/E 
ka 
 
ami
F 
nao
 
G 
Mitady 
 
 
Am 
fi
F 
ta
C 
hi
G 
a
C 
na.

242 – Misaotra Anao ‘zahay, ry Ray!

{key: A capot 1 2/4}

 
1.  
A 
Misaotra Anao iza
E 
hay, ry  
A 
Ray!
 
D 
Fa tsy na
A 
feni
B 
na 
 
a
E 
nay,
 
I
A 
zay tena sitra
E 
kao 
 
to
A 
koa
 
D 
Mba 
 
hahazo
A 
a
E 
nay ny  
A 
soa.

226 – Tompo ô! Mba te hihaona

{key: D C capot 2}

 
C 
Tompo 
 
 
G 
ô! Mba te- hi
C 
haona,
 
Ami
G 
nao ny olo
C 
nao,
 
Ka Ny  
G 
oran-doha
C 
taona,
 
Ampom
G 
bay ny teni
C 
nao;
 
Ny Fa
F 
nahinao 
 
i
C 
raho,
 
Ami
F 
nay izay mita
C 
laho
 
:,: Mba vo
C 
kiso 
 
zava-
F 
tsoa
 
Ny man
G 
getaheta 
 
A
C 
nao 
 
:,:
 
Mba vo
C 
kiso 
 
zava-
F 
tsoa
 
Ny man
G 
getaheta 
 
A
C 
nao

 

225 – Aty an-tranonao izao

{key: C capot 2 6/4}

 
1.  
C 
Aty 
 
an-tra
G 
no
C 
nao 
 
 
Dm 
i
C 
zao
 
No  
C 
iangona
G 
C 
nay
 
Hi
C 
tady 
 
so
G 
 
 
C 
aminao,
 
Ha
C 
hafaka ota a
G 
C 
nay,
 
G 
Hiantso 
 
 
C 
ny 
 
A
F 
nara
C 
nao,
 
Han
G 
dini
C 
ka ny  
F 
teni
C 
nao,
 
I
C 
zay 
 
mahave
G 
lo
C 
na 
 
 
Dm 
a
C 
nay,
 
Ka  
C 
mba 
 
ambino
G 
C 
nao.