001 – Andriananahary masina indrindra !

{key: D capot 2}

 
1.  
D 
Andria
Bm 
nana
A 
ha
D 
ry 
 
 
G 
masina 
 
in
D 
drindra!
A 
Ny 
 
anjeli
Bm 
nao izay  
A 
mi
D 
toe
A 
tra 
 
 
E 
Ami
A 
nao
D 
Mifa
Bm 
maly 
 
 
A 
hoe
D 
 
 
G 
Masina 
 
in
D 
drindra
Bm 
Andria
D 
nana
G 
ha
Bm 
ry, 
 
 
G 
Telo 
 
 
A 
Izay 
 
I
D 
ray.

098 – Indro ny Tompo Jesosy, jereo

{key: G 6/4}

 

 

 
1.  
G 
Indro ny Tompo Jeso
C 
sy, 
 
jereo,
 
G 
Tena nihafy to
D 
koa!
 
G 
He! Fa nivesatra e
C 
so, 
 
jereo,
 
D 
Mba hamonjena a
G 
nao;

 

 
D 
Indro Jeso,  
G 
jereo 
 
Jeso
 
D 
Indro Jeso,  
G 
jereo 
 
Jeso
 
G 
Izy izao dia mi
C 
hevitra 
 
anao.
 
D 
Indro Jeso, je
G 
reo.

 

016 – Avia, ry vazantany ô!

Format pdf disponible ici : FFPM016

A B D E

key: A capot 1

 
1.  
A 
Avia, ry vazan  
A 
tany 
 
ô!
 
D 
Sy mponina ao an-
A 
danitra
 
E 
Miraisa feo ka  
A 
mihirà
 
Ny  
B 
fanavotan-dehi
E 
be,
 
A 
Zay amonjena  
D 
marobe
 
E 
Dia vita re ka  
A 
miderà
 
D 
Zay amonjena maro
A 
be
 
D 
Dia vita  
E 
re ka mide
A 
rà.