548 – He, Jehovah no Mpiandry ahy

{key: Bb (A capot 1)}

 
1.He, Je
A 
hovah no Mpiandry  
D 
ahy,
 
Tsy mba  
E 
misy 
 
hatahora
A 
ko;
 
Raha  
A 
izy no mitondra  
D 
ahy
 
Ahi-
E 
maitso no handria
A 
ko.
 
Eny,  
E 
fa ny tany karan
A 
kaina,
 
Dia  
E 
hody saha lona
A 
ka,
 
Ary  
A 
ao 
 
amoron-dranon'
D 
aina
 
Hia
A 
lan’ny 
 
 
E 
foko 
 
sasa
A 
tra
 
Ary  
A 
ao 
 
amoron-dranon
D 
’aina
 
Hia
A 
lan’ny 
 
f
E 
oko 
 
sasa
A 
tra

543 – Mihoby ny fanahiko

{key: C}

 
1.  
C 
Mihoby ny fa
F 
nahiko,
 
Fa  
G 
voavonjy 
 
i
C 
zao;
 
Ny  
C 
ratran’ny 
 
Mpa
F 
monjiko,
 
No  
G 
misy 
 
aim-bao
C 
vao.
 
Fiv : Ny  
G 
ran’i 
 
Je
C 
sosy,
 
No  
G 
tena 
 
 
C 
avo
G 
tro,
 
Ka  
C 
sambatra 
 
 
F 
aho
 
Sy  
G 
tretrika 
 
am-
C 
po.

530 – Fitiavana ranovelona (zafindraony)

{key: A}

 
1. Fiti
A 
avana rano  
A 
velona, rano  
E 
velona,
 
Loha
D7 
rano 
 
lali
A 
na;
 
Ka mi
A 
afina ao a
A 
nati
C#m7(b5) 
ny
 
Ny fi
A 
ai
F#m 
nan-
Bm 
da
E 
ni
A 
tra!