254 – Avia, ry mangetaheta ô

{key: E capot 1 3/4}

 
1.  
B 
A
E 
via, ry ma
A 
ngeta
B 
heta 
 
 
E 
ô!
B 
Ka aza dia  
C#m 
mba 
 
ma
F# 
mo
F#7 
 
 
B 
fo
B 
Fa 
 
 
E 
indro misy  
A 
rano 
 
 
B 
velo
E 
na
B 
Izay omena  
C#m 
mba 
 
ha
F# 
me
F#7 
lo
B 
na
B 
A
E 
nao mahantra  
E/Ab 
sy 
 
varia
B 
na
 
Ry  
E 
zanakondry 
 
 
A 
very 
 
 
B 
làla
E 
na

243 – Mivory eto izahay, handre

{key: C}

 
1.  
C 
Mivory eto  
F 
izahay,
 
Han
G 
dre ny teni
C 
nao,
C 
izay hambara  
F 
aminay
 
An
G 
driamanitra 
 
 
C 
ô!

240 – Alahady, andro tsara

{key:G 3/4}

 
Ala
G 
hady, andro  
D 
tsara,
 
An
G 
dro fitsaha
D 
ra
G 
nay,
 
Nitsan
G 
gananao, ry  
D 
Tompo!
 
Andro
G 
nao, 
 
Mpana
D 
vo
G 
tray.
 
Eny,  
G 
maminay ny  
D 
andro,
 
Andro  
D 
fiangona
G 
nay,
 
Hide
G 
rana Anao Mpa
D 
monjy,
 
Sy ny  
G 
vonina
D 
hi
G 
trao.

231 – Ry Tomponay Tsitoha

{key: D capot 1}

{c:mélodie rédempteur adorable }

 
1. Ry  
D 
Tomponay 
 
Tsi
A 
toha,
 
I
G 
lay iray hatri
D 
zay,
 
A
F#m 
via, 
 
hampi
G 
foha,
 
Ny  
Em 
fiangona
A/C# 
nay,
 
A
D 
treho ny mpi
G 
vory,
 
Fa  
Bm 
manantena 
 
A
Em 
nao;
 
Fo
D 
hazy ny ma
A 
tory
 
Han
G 
dray ny  
A 
teni
D 
nao.

212 – Velona sy mahery

{key: C}

 
1. Velo
C 
na 
 
 
F 
sy 
 
ma
C 
hery,
 
Ny  
G7 
Tenin’A
Dm 
ndria
C 
ma
C(add9) 
ni
C 
tra
 
Ka na  
F 
dorana 
 
 
C 
aza
 
Dia  
D 
tsy ho levo
G 
na
G 
Ny Sekoly  
G7 
Ala
C 
hady
Am 
Dia 
 
mi
G7 
velona 
 
ami
C 
ny.

210 – Zava-tsoa tokoa ny fitsipikao (zafidraony)

{key:F capot 1}

 
1.  
F 
Zava-tsoa tokoa ny  
Bb 
fitsipikao;
F 
Tompo 
 
Andriamani
C 
tra 
 
ô!
F 
Teny mahasoa, aina,  
Bb 
hery 
 
koa
F 
Mba ho an’i
C 
zay 
 
ma
F 
noa.
 
Soa  
C 
e (Soa tsy manam-paharoa)
 
Soa  
F 
a (Ny fitsipikao)
 
Soa  
C 
e (Iravoanay)
 
Soa  
F 
a (fa harena be )
 
Saro
F 
bidy 
 
 
Am 
tsy 
 
hafoy
 
Izany  
Bb 
didi
Gm 
nao
 
Famon
F 
jena ho  
C 
an’izay 
 
man
F 
dre

210 – Zava-tsoa tokoa ny fitsipikao

{key: g capot 1}

 
1.  
G 
Zava-tsoa tokoa ny  
C 
fitsipi
G 
kao;
G 
Tompo 
 
 
Em 
Andriamani
D 
tra 
 
ô!
Bm 
Teny 
 
ma
Em 
hasoa, aina,  
A 
hery 
 
 
D 
koa
A 
Mba ho a
A7 
n’izay 
 
ma
D 
noa. 
 
 
D7 

Fiv :

(Feo voalohany)
Iravoanay
Fa harena be

(Feo faharoa)

G 
Soa tsy manam-paha
G 
roa
 
Ny fitsipi
D 
kao
D 
Iravoanay fa  
C 
ha
D 
rena 
 
 
G 
be
G 
Sarobidy tsy hafoy
 
Izany didi
C 
nao
(Feo rehetra)
C 
Famon
Bm 
jena ho  
Am 
an’i
D 
zay 
 
man
G 
dre

205 – Ny Teninao rehetra

{key: D capot 1}

{c:mélodie rédempteur adorable }

 
1. Ny  
D 
teninao 
 
re
A 
hetra
 
Ry  
G 
Tompo tia a
D 
nay;
 
No  
F#m 
tsy mba manam-
G 
petra
 
Fa  
Em 
to 
 
mandraki
A/C# 
zay;
 
Ho  
D 
levona 
 
avo
G 
koa,
 
I
Bm 
zao rehetra i
Em 
zao,
 
Ha
D 
haritra 
 
to
A 
koa
 
Zao  
G 
teni
A 
nao 
 
i
D 
zao.

203 – Ry Rainay be fitia

{key: C capot 3}

 
1. Ry  
C 
Rainay be fitia,
 
Mpa
C/E 
melo
Dm 
na 
 
a
G 
nay!
 
Ta
C 
riho tsy hania
 
Ha
D 
zoninao 
 
‘za
G 
hay;
 
Fa  
C 
be ny faha
F 
valo
 
Mi
Dm 
tady ny ai
G 
nay
 
Ma
C 
mely tsy mi
F 
malo
 
‘Lay  
G 
ratsy 
 
hatri
C 
zay.