079 – Sambasamba Zanahary

{key: C capot 2}

{c:Clé SOLFA RE : DO capot 2}

 
C 
Sambasamba 
 
Zanahary
 
::,:Tamin’ny  
G 
nampidinanao 
 
 
G 
nampidinanao
C 
Ny Zanakao malalanao
 
Mba  
G 
hisolo ny helo
C 
kay 
 
:,::
 
C 
Tamin’ny 
 
nampidinanao
F 
Ny Zanakao  
C 
malalanao 
 
 
F 
malalanao
C 
Mba 
 
 
Dm 
hi
Em 
so
F 
lo 
 
 
G 
ny 
 
helo
C 
kay