088 – ‘Lay ora tao Getsemane

{key:D – capot 3}

 
1.  
D 
’Lay ora  
A 
tao 
 
 
A7 
Getsema
D 
ne
 
Tsy  
D 
mba hadino  
A 
re,
D 
Raha 
 
Hia
G 
nao no tsembo-
D 
drà,
 
Ry  
A 
Tompon’avo
D 
tra.
 
Fiv :  
D 
Tsahivi
A 
ko 
 
Tsa
D 
hiviko
 
Ny  
D 
fahoria
A 
nao.
D 
Raha 
 
tsinjo
G 
ko ny ady  
D 
be,
D 
Ilay tao  
A 
Getsema
D 
ne.

077 – Tonga indray re ny Noely

{key: G}

 
1. Tonga i
G 
ndray re ny Noely,
 
Andro  
Am 
tsara 
 
 
G 
sady 
 
 
D 
soa,
 
Jeso  
G 
Tompon’ny 
 
Anjely,
D 
Nefa 
 
 
G 
nietry 
 
 
D 
tena 
 
 
G 
koa.
 
Indro  
G 
tonga 
 
Zaza
D 
kely
 
Ho sa
G 
kaiza
A 
nay 
 
to
D 
koa,
 
Sy ha
G 
mory ‘zay mi
C 
ely
 
Hody  
G 
amin-
D 
dRainy 
 
 
G 
koa.

039 – Faingàna, ry Mpanjaka!

{key: E 4/4}

 
1. Fain
E 
gàna, ry Mpanjaka!
 
Ha
F#m 
ndray ny lova
B 
nao;
 
Fain
E 
gàna re mba haka
 
Ny  
F# 
tany ho A
B 
nao;
 
A
E 
via 
 
hampi
A 
fa
E 
ly
 
Ny  
E 
malahelo 
 
 
B 
fo;
 
A
E 
faho ny mijaly
 
Sy  
A 
azon'
B 
ny 
 
man
E 
jo.

024 – Ny lanitra ao ambony ao


{key: G}
 
1.  
G 
Ny 
 
lani
G 
tra ao  
C 
a
G 
mbo
D 
ny 
 
 
G 
ao,
 
:,:  
G 
An
Am 
dria
Em 
mani
D 
tra ô! :,:
 
An
G 
dri
Em 
a
Am 
ma
A 
ni
D 
tra 
 
ô!
G 
Izay 
 
re
Em 
hetra 
 
 
C 
vi
G 
ta
D 
nao
 
Dia  
G 
mahagaga 
 
a
C 
nay
 
Dia  
G 
mahagaga 
 
a
D 
nay
 
Dia  
G 
maha
D 
gaga 
 
a
G 
nay.

012 – Jehovah ô, derainay Hianao!(zafindraony)

{key: C}

 
1. Jehovah  
C 
ô, 
 
de
F 
rainay 
 
Hia
C 
nao!
 
Ankala
C 
zainay 
 
 
F 
ny 
 
Anara
G 
nao!
 
:,:Izao re
C 
hetra 
 
i
F 
zao manaja A
C 
nao,
 
Fa Rainay  
F 
ho 
 
man
G 
draki
C 
zay
 
Fa Rainay  
F 
ho 
 
man
G 
draki
C 
zay
G 
C 
 
Jehovah  
G 
F 
ô, 
 
de
G 
rainay 
 
Hia
C 
nao!
 
Ankala…  
G 
Ankala
F 
zainay 
 
 
G 
ny 
 
Anara
C 
nao!
 
Izao rehe…  
G 
Izao 
 
re
F 
hetra 
 
i
G 
zao manaja A
C 
nao, (Jehovah ô)
 
Fa Rainay  
F 
ho 
 
man
G 
draki
C 
zay (Fa Rainay ho)
 
Fa Rainay  
F 
ho 
 
man
G 
draki
C 
zay