999 – Hira fanolorana ny rakitra

G Capot 1

 
G 
Ry Tompon’ny  
C 
ha
G 
re
D 
na 
 
 
G 
ô,
G 
Fanatitra 
 
an-
C 
tsi
G 
tra
D 
po
Em 
Atolotray 
 
 
C 
Anao 
 
i
Em 
zao 
 
;
Bm 
Mba 
 
 
Em 
rai
Am 
so 
 
 
G 
ka 
 
ta
D 
hio
G 
nao.
C 
Ame
G 
na.

999 – ANTEMA16 – Isaoranay Jehovah Tomponay

{key:G capot 2}

{soc}
 
I
G 
saoranay,
D 
I
G 
saoranay 
 
 
D 
Je
G 
hovah 
 
Tom
D 
po
G 
nay,
G 
i
C 
saora
G 
nay,
G 
i
C 
saora
G 
nay 
 
An
A 
driamani
D 
tray;
 
fa  
D 
be fitia ny  
G 
Tomponay,
 
ny  
D 
Tompo tia a
G 
nay,
G 
Mpan
Am 
ja
G 
ka 
 
 
C 
tia, 
 
 
G 
Mpa
D 
mindra 
 
 
Em 
fo. 
 
 
C 
De
G 
raina 
 
 
D 
Hia
G 
nao.
 
Isaoranay
B 
Em 
(izao),
 
Isaoranay
D 
G 
(izao),
G 
fa 
 
 
Am 
be 
 
 
G 
fi
C 
an
G 
tra 
 
 
D 
Hia
Em 
nao,
C 
Mpan
G 
jaka 
 
 
D 
be 
 
fi
G 
tia.
 
I
C 
saora
G 
nay,i
C 
saora
G 
nay ny  
D 
Tompo
G 
nay.
 
I
C 
saora
G 
nay,i
C 
saora
G 
nay ny  
D 
Tompo
G 
nay.

{eoc}

{key: C Capot 2}

 
Ny  
C 
tany aty man
C 
dray 
 
fita
G 
hiana;
 
ny  
G 
lanitra 
 
a
C 
ry 
 
ma
D 
moaka ny  
G 
soa,
 
ka  
G 
misy 
 
to
C 
koa ny  
F 
vokatra 
 
 
C 
tsara,
 
Je
F 
hovah 
 
 
C 
Tsitoha 
 
ma
G 
nambina 
 
a
C 
nay.
 
De
C 
raina ny Anaranao An
G 
driama
G7 
ni
C 
tray.
 
He!  
C 
faly izahay i
D 
zao manao ny hira
G 
nay!
 
I
G 
saoranay,Isaoranay,
G 
C 
Isaoranay,Isaoranay
F 
Andrianana
C 
harinay 
 
Mpan
G 
jaka be fi
C 
tia.
 
De
C 
raina ny Anaranao An
G 
driama
G7 
ni
C 
tray.
 
He!  
C 
faly izahay i
D 
zao manao ny hira
G 
nay!
 
I
G 
saoranay,Isaoranay,
G 
C 
Isaoranay,Isaoranay
F 
Andrianana
C 
harinay 
 
Mpan
G 
jaka be fi
C 
tia.
{tag: chord fihirana}

999 – ANTEMA05 – Indro ny aron’ny mandanao

{key:G capot 1}

 
G 
Indro ny aron’ny  
C 
mandanao,
Am 
Ry 
 
 
D 
Je
G 
rosalema!
G 
Miadàna ka man
C 
dria 
 
 
D 
fa
Em 
hi
G 
zay.
G 
Mandry tokoa ny  
Am 
tany 
 
i
D 
zao,
 
ny  
G 
ta
C 
ny 
 
i
D 
zao
 
Fa je
C 
ho
G 
vah 
 
ma
G 
nampy 
 
anao,
 
ma
D 
nampy 
 
anao,
 
ma
G 
nampy 
 
anao
Am 
ka 
 
 
D 
aza kivy  
G 
fo..
G 
Aza mangina,  
G 
Aza 
 
mangina,
G 
fa ny fa
C 
neva no  
D 
atsan
G 
gano.
G 
Haleloia! 
 
 
G 
Haleloia! 
 
 
G 
Hale
Am 
lo
D 
ia! 
 
A
G 
men.
C 
Hale
G 
loia! 
 
 
G 
Hale
Am 
lo
D 
ia! 
 
 
Am 
Hale
G 
loia! 
 
 
D 
A
G 
men.
G 
A
C 
men 
 
 
G 
a
C 
men 
 
 
G 
a
C 
men
D 
D7 
A
G 
men

999 – ANTEMA01 – Masina, Masina

{key:D}

 
D 
Masina,
A 
Masina, 
 
 
D 
Masina
G 
Je
A 
ho
Bm 
vah 
 
 
D 
Tom
A 
po!
D 
Feno ny  
F#m 
vo
A 
ni
Bm 
na
E 
hi
A 
trao
 
I
G 
zao 
 
re
A 
hetra 
 
i
D 
zao,
 
ry  
G 
Tom
A 
po 
 
 
D 
ô! 
 
 
G 
Gm 
Ame
D 
na.

440 – Ry Kristy ô, Mpanjakako!

{key:D}

 
1.  
D 
Ry 
 
Kris
Em7 
ty 
 
 
D 
ô, 
 
 
G 
Mpan
D 
ja
A7 
ka
D 
ko!
Bm6 
Ny 
 
 
E7 
foko 
 
 
E 
ho 
 
 
E7 
A
A 
nao,
D 
Ny 
 
 
D 
A7 
fe
D 
o
A7 
ko 
 
 
D 
ha
A7 
D 
san
A7 
dra
D 
tro
 
Hihi
Em 
ra 
 
 
A7 
ho 
 
A
D 
nao.

{soc}

Accompagnement
{eoc}

 
1.  
D 
Ry 
 
Kris
Em7 
ty 
 
 
D/F# 
ô, 
 
Mpan
A7 
jaka
D 
ko!
 
Ny  
E 
foko 
 
 
E7 
ho 
 
A
A 
nao,
 
Ny  
D 
feo
A7 
ko 
 
ha
A7 
san
A7 
dra
D 
tro
 
Hihi
Em 
ra 
 
 
A7 
ho 
 
A
D 
nao.