226 – Tompo ô! Mba te hihaona

{key: D C capot 2}

 
C 
Tompo 
 
 
G 
ô! Mba te- hi
C 
haona,
 
Ami
G 
nao ny olo
C 
nao,
 
Ka Ny  
G 
oran-doha
C 
taona,
 
Ampom
G 
bay ny teni
C 
nao;
 
Ny Fa
F 
nahinao 
 
i
C 
raho,
 
Ami
F 
nay izay mita
C 
laho
 
:,: Mba vo
C 
kiso 
 
zava-
F 
tsoa
 
Ny man
G 
getaheta 
 
A
C 
nao 
 
:,:
 
Mba vo
C 
kiso 
 
zava-
F 
tsoa
 
Ny man
G 
getaheta 
 
A
C 
nao

 

225 – Aty an-tranonao izao

{key: C capot 2 6/4}

 
1.  
C 
Aty 
 
an-tra
G 
no
C 
nao 
 
 
Dm 
i
C 
zao
 
No  
C 
iangona
G 
C 
nay
 
Hi
C 
tady 
 
so
G 
 
 
C 
aminao,
 
Ha
C 
hafaka ota a
G 
C 
nay,
 
G 
Hiantso 
 
 
C 
ny 
 
A
F 
nara
C 
nao,
 
Han
G 
dini
C 
ka ny  
F 
teni
C 
nao,
 
I
C 
zay 
 
mahave
G 
lo
C 
na 
 
 
Dm 
a
C 
nay,
 
Ka  
C 
mba 
 
ambino
G 
C 
nao.

 

216 – Ny teninao ry Tompo ô

{A Capo: 1}

 
1. Ny  
Bb 
teni
Eb 
nao ry  
Bb 
Tompo 
 
ô,
 
Dia  
Eb 
ranon'
F 
aina 
 
 
Bb 
soa
 
Izay  
Bb 
maha
Eb 
lona
Bb 
kany 
 
fo
 
Ma
C 
ngetana 
 
to
F 
koa,
 
Je
F 
reo ny  
Bb 
tanim
F 
boli
Bb 
nao,
 
Gm 
Fa 
 
te
C 
na 
 
 
Eb 
mila 
 
 
F 
io.
 
Ho f
Bb 
eno 
 
 
Eb 
voa 
 
 
Bb 
ho 
 
Anao
 
Ha
Eb 
tramin'
F 
ny 
 
a
Bb 
nio.

207 – Mamy ny teninao

 
1. Ma
D 
my ny  
A 
teni
Bm 
nao,
 
F#m 
Je
G 
hovah 
 
 
D/F# 
Masi
A 
na 
 
!
 
Sy  
D 
to ny  
Bm 
teni
E 
nao,
 
Tsy a
D 
zo 
 
o
E7 
va
A 
na;
 
Ny  
G 
la
C#dim 
ni
Bm 
tra ho le
A 
vo
G 
na;
 
Fa  
D/F# 
tsy simba  
Em 
ny 
 
 
D 
te
A7 
ni
D 
nao.

269 – He! tianay ny monina eto

{key: C}

 
1.  
C 
He! 
 
tia
G 
nay ny monina  
C 
eto
C 
Fa 
 
mami
G 
nay ny vala
C 
nao
C 
Tsy 
 
ti
G 
anay fa mam
C 
pisento
C 
Ny 
 
lavi
D 
tra ny trano
G 
nao
 
Fiv : He! tianay He!  
G 
tianay
 
ny monina eto  
C 
ny monina eto
 
Fa maminay  
G 
Fa 
 
maminay
 
ny valanao  
C 
ny 
 
valanao
 
Tsy tia
C 
nay, fa  
C7 
mampi
F 
sento
 
Ny lavi
C 
tra 
 
 
G 
ny 
 
trano
C 
nao

268 – Jesosy no Mpiandry ny Fiangonanay

{subtitle:Rédempteur adorable – Paroles et Musique : Samuel. S. Wesley (1810-1876), Amelie Humbert (1851-1936)}

{key:G capot 1 4/4}

 
1. Je
G 
sosy no Mpi
D 
andry
 
Ny  
C 
Fiangona
G 
nay
 
Ny  
Bm 
feon’Izy 
 
i
C 
rery
 
No  
Am 
feo 
 
fanta
D7/F# 
tray
 
Ka  
G 
tsy mba vala  
C 
maro
 
Ny  
Em 
Fiangona
Am 
nay
 
I
G 
ray tsy hay za
D 
raina
 
Ta
C 
pahin-
D 
Tompo 
 
i
C 
ray

266 – Ry Jeso Tompo, Hianao

{key: D}

 
1.  
D 
Ry Jeso Tompo,  
A 
Hianao
 
I
E 
saorako 
 
to
D 
koa tokoa izao,
A 
Ny ranao  
D 
sy 
 
 
A 
ny 
 
te
D 
nanao
D 
No 
 
 
Bm 
nihi
G 
nana
D 
ko 
 
 
A 
i
D 
zao.

261~2 – Ankehitrio no isehoanao

{key:D Capot 1}

A7 
D 
Dsus4 
D 
A7 
Bm 
Dsus4 
 
D 
A7 
D 
 
1.  
D 
Anke
A7 
hi
Bm 
trio 
 
 
D/Gb 
no 
 
 
G 
ise
Bm7 
ho
A7 
a
D 
nao
D 
Ry 
 
 
G 
Je
D 
so 
 
 
G 
To
D 
mpo, 
 
 
Em7 
izay 
 
mala
E7 
la
A 
nay!
D 
Anke
A 
hi
Bm 
tri
D/Gb 
 
 
G 
no 
 
ana
B7 
ndrama
Em 
nay
A7 
Ny 
 
 
D 
ha
Dsus4 
fa
D 
li
A7 
a
Bm 
m-be
Em 
n’ny 
 
 
D 
la
A7 
ni
D 
trao

256 – Mivoaka ao Golgota

{key:D}

 
1.  
D 
Mivoaka ao Gol
A 
gota
 
Ilay  
G 
renirano 
 
 
D 
soa
 
I
F#m 
antsoana ny mpa
G 
nota
 
Ho  
Em 
any 
 
avo
A7/C# 
koa;
 
Ny  
D 
ratran’ny 
 
Mpa
G 
monjy
 
No l
Bm 
oharano
Em 
n’io,
 
Ka  
D 
ony 
 
maha
A 
vonjy
 
Sy  
G 
tena 
 
 
A 
maha
D 
dio.

255 – Ny ran’ny Zanakondry latsaka

{key: D capot 1}

 
G 
G 
G 
D 
D 
A 
A 
A 
A 
D 
 
1. Ny ran’ny  
D 
Zana
Bm 
kondry 
 
latsa
A 
ka
A 
Namelo
A 
na ahy tany Golgo
D 
ta
D 
Ka io no  
A 
tena 
 
 
G 
vatofantsi
D 
ka
G 
Mahari
D 
tra ny  
A 
tafio-drivo
D 
tra