437 – Ry Jeso Kristy Tompo

{key: C capot 5}

 
1. Ry  
C 
Jeso Kristy Tompo,
 
O! Ampio ny  
Am 
o
G 
lo
C 
nao!
C 
Ampia
Dm 
na
G 
ro 
 
 
C 
mba 
 
ha
G 
nompo
G 
Sy hanao  
Am 
ny 
 
si
D 
tra
G 
kao;
G 
Ma
C 
lemy 
 
 
F 
aho 
 
 
C 
re,
C 
Ka 
 
o
G 
meo ny  
D 
heri
G 
nao,
G 
Tsy 
 
hi
Am 
vily, 
 
 
C7 
tsy 
 
ha
F 
nia,
F 
Fa 
 
ha
C 
na
F 
ra-
G 
dia 
 
A
C 
nao.
 
Fiv : O! vonjeo,  
G 
O! 
 
vonjeo,
 
O! vonjeo,  
C 
O! 
 
vonjeo,
C 
Ka 
 
ta
F 
nta
C 
no 
 
 
Am 
sy 
 
 
G 
je
C 
reo;
 
Aza afoy  
G 
Aza afoy izahay,  
C 
izahay
 
Fa  
C 
Hianao 
 
 
F 
no 
 
A
G 
vo
C 
tray.

417 – Nandao Anao ela aho

{key:D capot 3}

4/4

 
1.
D 
Nandao Anao ela  
G 
aho, Raiko  
Em 
ô!
A 
Izao dia te-
A7 
hody 
 
a
D 
ho;
D 
Maniry hiankina  
G 
an-tratra
Em 
nao,
A 
Izao dia te-
A7 
hody 
 
a
D 
ho.

{soc}

D 
Inty tamy aho,
G 
Raiko malala ô,
A 
Raiso ny  
A7 
tana
D 
ko.
D 
Inty tamy aho,
G 
Raiko malala  
Em 
ô,
A 
Raiso ny  
A7 
tana
D 
ko.
{eoc}

408 – Jehovah, Ray mahari-po

{key: A capot 1}

 
1.  
A 
Jehovah, Ray ma
D 
hari-
E7 
po
A 
,
A 
I
A 
zay tia sy ma
F#m 
min
B 
dra 
 
 
E 
fo,
E 
O, 
 
mihai
A 
noa ny hata
D 
ko;
Bm 
Mba 
 
 
E 
mamin
A 
drà fo  
D 
a
E 
mi
A 
ko.