999 – MITOERA AO AMIN’I JEHOVAH

{key:D capot 3}

 
 
Ma
D 
haritra 
 
amin’
Bm 
ny 
 
finoa
 
na 
 
 
G 
ny 
 
fitiava
D 
nao
 
Ny 
 
 
G 
zanakao ‘zay  
A 
mahatoky 
 
anao
 
Hi
D 
hoby ary  
Bm 
hankala
 
za 
 
 
G 
ny 
 
Anara
D 
nao
D 
Sa
G 
tria Ray fia
A 
rovana ahy ia
D 
nao
 
A 
Mato
D 
kia an’i Jehovah, izy  
A 
no 
 
iankina
D 
nao
 
Fa tsy  
G 
ho(o) foiny ny  
D 
olony 
 
mpa
E 
naraka 
 
a
A 
zy
 
Mito
D 
era ao amin’i Jehovah, izy  
A 
hanome 
 
a
D 
nao
 
Fifa
G 
liana, 
 
fia
D 
danana 
 
 
A 
ary 
 
fion
D 
onana

{c:Feo voalohany:}

 
Koa  
G 
andeha hisaotra an’i Jehovah  
G 
Tompo 
 
 
C 
Nohon’ny 
 
fa(a)mindrampony
G 
Tsy namaly ny olony tamin’ny ota
D 
ny
D 
Na 
 
 
Em 
dia lavo aza  
Bm 
izy
 
Dia  
Em 
mbola tafarina i
Bm 
hany
D 
Fa Jehovah mitantana a(zy)

{c:Feo faharoa sy feo fahatelo:}

Handeha, hi-saotra, an’i Jehovah Noho ny fa-min-dram-po-ny
Na di-a lavo,
Ta-fa-ri-na ihany
Fa Jehovah mitantana a(zy)

{c:Beso:}

Handeha, hi-saotra, Jehovah Fa Jehovah mitantana a(zy)

 
D 
Mato
G 
kia an’i Jehovah, izy  
D 
no 
 
iankina
G 
nao
 
Fa tsy  
C 
ho(o) foiny ny  
G 
olony 
 
mpa
A 
naraka 
 
a
D 
zy
D 
Mito
G 
era ao amin’i Jehovah, izy  
D 
hanome 
 
a
G 
nao
 
Fifa
C 
liana, 
 
fia
G 
danana 
 
 
D 
ary 
 
fio
G 
nonana
 
A 
Ma
D 
haritra 
 
amin’
Bm 
ny 
 
finoa
A 
na 
 
 
G 
ny 
 
fitiava
D 
nao
D 
Ny 
 
 
G 
zanakao ‘zay  
A 
mahatoky 
 
anao
A 
Hi
D 
hoby ary  
Bm 
hankala
A 
za 
 
 
G 
ny 
 
Anara
D 
nao
D 
Sa
G 
tria Ray fia
A 
rovana ahy ia
D 
nao
 
A 
Mato
D 
kia an’i Jehovah, izy  
A 
no 
 
iankina
D 
nao
 
Fa tsy  
G 
ho(o) foiny ny  
D 
olony 
 
mpa
E 
naraka 
 
a
A 
zy
 
Mito
D 
era ao amin’i Jehovah, izy  
A 
hanome 
 
a
D 
nao
 
Fifa
G 
liana, 
 
fia
D 
danana 
 
 
A 
ary 
 
fion
D 
onana
{tag: chord fihirana}

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.