446 – Atolotro Anao ny tenako, ry Raiko

 
1. A
G 
tolo
C 
tro 
 
A
G 
nao ny  
G 
tena
C 
ko, ry  
G 
Raiko!
 
Fa  
A 
Hia
D 
nao no  
A 
tena 
 
 
D 
loha
A 
ranon-
D 
tsoa;
 
I
G 
zao tontolo ‘
C 
zao 
 
ma
Am 
nintona ny  
D 
saiko
 
Hi
G 
hata
C 
ka 
 
ami
G 
nao, ho  
G 
babo
D 
ny 
 
to
G 
koa.

445 – Jeso mora fo indrindra

{key: A 3/4}

 
1. Jeso  
A 
mora fo i
E 
ndrindra
 
Tsara  
E 
sady 
 
maha
A 
soa,
 
Tsy mi
A 
ova tsy mi
E 
findra,
 
Tompo  
B 
be fitia to
E 
koa.
 
Mba  
E 
iriko ho toa  
A 
Azy
 
E 
Tsy mba mety soso-
A 
po
 
A 
Ka hionona ny  
D 
foko
 
Bm 
Raha avy  
E 
ny 
 
man
A 
jo.

444 – Ry Raiko feno antra

{key: Bb – G capot 3 – 4/4}

 
1. Ry  
G 
Raiko feno  
G 
antra!
 
In
G 
ty ny  
D 
zana
G 
ka
D 
o,
 
Ny  
Em 
foko 
 
 
Bm 
dia 
 
ma
C 
han
C 
tra
 
Raha  
G 
lavi
D 
tra 
 
ami
G 
nao;
 
Fa  
D 
tany 
 
karankaina
 
I
A 
zao tontolo i
D 
zao
 
Ka  
D 
reraka ny aina
 
Mi
A 
hataka 
 
ami
D 
nao
D7 
.
 
Fiv : Ry  
G 
Raiko feno  
G 
antra!
 
In
G 
ty ny  
D 
zana
G 
ka
D 
o,
 
Ny  
Em 
foko 
 
 
Bm 
dia 
 
ma
C 
han
C 
tra
 
Raha  
G 
lavi
D 
tra 
 
ami
G 
nao.

443 (2) – Raiso ho Anao ny foko

{title:}

{subtitle:}

{key: F – D capot 3 4/4}

 
1.  
C 
Raiso ho A
G 
nao ny  
Am 
foko,
 
Dm 
Ry 
 
Je
C 
hovah 
 
 
G 
Raiko 
 
 
C 
ô!
 
C 
Mitoera 
 
a
G 
ty 
 
am-po
Am 
ko
 
Dm 
Mba ho  
C 
tompon-
G 
trano 
 
 
C 
ao,
 
:,:  
C7 
O, ry Rai
F 
ko! 
 
 
C7 
O, ry Rai
F 
ko!
 
D 
Mito
C 
era 
 
 
F#7dim 
ao 
 
i
G 
zao
 
C 
O, ry Raiko!  
G 
O, ry  
Am 
Raiko!
 
F 
Mito
C 
era 
 
 
G 
ao 
 
i
C 
zao:,:

489 – Tena sambatra sy maha-te ho tia

{Capo: 1}

 
1.  
Bb 
Tena sambatra sy  
F 
maha-te ho ti
Bb 
a
 
Bb 
Izay masina, ma
Bb 
dio 
 
fisaina
F 
na
 
Bb 
Fa 
 
miara-dala
F 
na, 
 
mifanka
Bb 
tia
 
Eb 
Amin’Andria
Bb 
mani
F 
tra 
 
Fiaina
Bb 
na.
 
Fiv :  
Bb 
Masina tokoa re ny  
Eb 
Tom
Bb 
po.
 
F 
Tianay mba ho masina
 
Bb 
Saina tena sy fanahy
 
Ka fiainan-
Bb 
danitra 
 
to
Eb 
koa
 
Eb 
No 
 
santarin
Bb 
’izay
 
F 
Mino sy ma
Bb 
noa.

432 – Mandra-piavin’ny Tompo

 
1.  
G 
Mandra-pi
F#dim 
avin’ny 
 
 
G 
Tompo 
 
mivavaha,
 
C 
Ny teny  
G 
tsara 
 
no
A 
meny 
 
tadi
D 
dio 
 
:
 
G 
Ny 
 
adidi
F#dim 
nao , tonto
G/F 
say sy  
C/E 
efao
 
Mi
G/D 
jery ny a
D 
taonao ry  
G 
Ray.
 
Fiv :  
G 
Raha mpanompo  
Am 
tsara 
 
hianao,
 
D 
He, ny Tompo  
G 
faly 
 
aminao,
 
G 
Koa 
 
tante
F#dim 
raho 
 
i
G/F 
reo 
 
adidi
C 
nao,
 
Mba  
G/D 
ho mpanompo  
D 
maha
G 
soa.

430 – Endrika sariaka

{key: F 4/4}

 
1.  
F 
Endri
C 
ka 
 
sa
F 
ria
F 
ka 
 
no
 
Gm 
Anom
Bb 
poako 
 
A
C 
nao,
 
Jehovah  
F 
Ray
 
Fa  
F 
tapa
C 
ka ny  
F 
hevi
F 
tro 
 
:
 
Iza
G 
ho dia olonao  
G 
mandraki
C 
zay. 
 
 
C7 
 
C 
He ny fo
C 
ko 
 
 
C 
afa-ja
C 
ly
 
Dm 
Tena 
 
ra
Dm 
vo, sady  
G 
falifa
C 
ly,
 
Fiv : Ka  
F 
endri
C 
ka 
 
sa
F 
ria
F 
ka 
 
no
 
Gm 
Anompoa
F 
ko Anao Je
C 
hovah 
 
 
F 
Ray.

427 – Ho vavolombelonao

{key: C}

{c:Clé DO}

 
1.  
C 
Ho 
 
vavolom
G 
belo
C 
nao
 
F 
N’aiza 
 
 
Dm 
n’aiza 
 
 
G 
no 
 
ale
C 
ha
 
C 
Izay no fa
G 
niriana 
 
 
D 
vao
 
G 
Sy 
 
hatao
D 
ko 
 
reha
G 
re
G7 
ha.
 
C 
Ka raha asa no a
F 
tao
 
D 
Inty tokoa fa vonona
G 

(ho vonona aho)

 
C 
Tsy hiala na han
F 
dao,
 
Dm 
Tompo ô, i
G 
raho 
 
a
C 
ho!

412 – Jehovah Tompo ô!

{key: A 3/4}

 
1. Je
A 
hovah Tompo  
A 
ô!
 
I
E 
ndreto 
 
iza
E 
hay
 
Mi
A 
fona 
 
ami
A 
nao 
 
;
 
Fa  
E 
be ny helo
A 
kay 
 
:
 
Fiv : He
D 
noy izao, ry  
D 
Ray 
 
!
 
He
A 
noy 
 
ankehi
E 
trio,
 
He
A 
noy ny vava
A 
kay,
 
He
E 
noy ka mba va
A 
lio.
 
A 
Ry Andriamanitray !
 
A 
Mi
A 
je
D 
re 
 
!
 
Bm 
Jeso Kristy Tomponay !
 
E 
Ma
E 
mon
A 
je 
 
!

486 – Inona no hahasaraka ahy

{key:G capot 2}

 
1.  
G 
Ino
B 
na no  
C 
hahasara
G 
ka 
 
ahy
D 
Amin’ ny fi
G 
tiava
D 
nao, 
 
 
G 
Jeso?
G 
Faho
B 
riana 
 
 
C 
ve, sa ahi
G 
ahy?
C 
Fahantra
D 
na, sa famoizam
G 
po 
 
?
 
Fiv :  
G 
Tsia, ry  
D 
Jeso 
 
 
G 
Tompo 
 
 
D 
be 
 
fi
G 
tia,
D 
Izaho tsy mi
G 
vadi
A 
ka 
 
Ami
D 
nao
G 
Fa 
 
man
B 
draki
C 
zay doria do
G 
ria
C 
Izaho dia ha
D 
naraka 
 
A
G 
nao.