999 – ANTEMA19 – Didy vaovao no omeko anareo

{key: G}

 
G 
Didy
G 
vao
Am 
va
Am 
o
D 
no 
 
o
D 
meko
D 
ana
G 
reo,
 
G 
dia
G 
ny 
 
mba
Am 
hi
Am 
fa
D 
nkati
D 
a
D 
vana
G 
reo.
 
G 
Eny,
C 
aoka 
 
ho
G 
taha
G 
ka ny ni
D 
tiava
D 
ko
G 
ana
G 
reo,
 
G 
no
C 
mba 
 
hi
G 
fanka
G 
tiavana
A 
re
A7 
o
D 
ko
D7 
sa.
 
I
G 
zany 
 
no
Am 
hahafan
Bm 
taran’ny
C 
olona
G 
rehetra
 
fa mpi
C 
anatro 
 
hiana
D 
reo,
 
fa mpi
D 
anatro 
 
hiana
G 
reo,
 
fa mpi
Em 
anatro 
 
hiana
C 
reo,
 
ra
D 
ha 
 
mifanka
G 
tia.
 
D 
Izao 
 
no
G 
didiko,
 
F 
izao 
 
no
C 
didiko,
 
F 
izao 
 
no
C 
didiko,
 
dia ny
F 
mba 
 
hi
G 
fankati
Am 
avana
F 
reo,
 
Dm 
taha
C 
ka ny ni
G 
tiavako 
 
ana
C 
reo.
 
Tsy
C 
misy
G 
mana
C 
na 
 
fi
F 
ti
G 
ava
C 
na
G 
lehibe,
C 
lehibe
F 
noho 
 
i
C 
zao:
G 
mano
C 
lotra,
C 
manolotra 
 
ny
F 
ainy 
 
ha
C 
monjy
Dm 
ny 
 
sa
C 
kai
G 
za
C 
ny.

{tag: chord fihirana}

999 – ANTEMA16 – Isaoranay Jehovah Tomponay

{key:G capot 2}

{soc}
 
I
G 
saoranay,
D 
I
G 
saoranay 
 
 
D 
Je
G 
hovah 
 
Tom
D 
po
G 
nay,
G 
i
C 
saora
G 
nay,
G 
i
C 
saora
G 
nay 
 
An
A 
driamani
D 
tray;
 
fa  
D 
be fitia ny  
G 
Tomponay,
 
ny  
D 
Tompo tia a
G 
nay,
G 
Mpan
Am 
ja
G 
ka 
 
 
C 
tia, 
 
 
G 
Mpa
D 
mindra 
 
 
Em 
fo. 
 
 
C 
De
G 
raina 
 
 
D 
Hia
G 
nao.
 
Isaoranay
B 
Em 
(izao),
 
Isaoranay
D 
G 
(izao),
G 
fa 
 
 
Am 
be 
 
 
G 
fi
C 
an
G 
tra 
 
 
D 
Hia
Em 
nao,
C 
Mpan
G 
jaka 
 
 
D 
be 
 
fi
G 
tia.
 
I
C 
saora
G 
nay,i
C 
saora
G 
nay ny  
D 
Tompo
G 
nay.
 
I
C 
saora
G 
nay,i
C 
saora
G 
nay ny  
D 
Tompo
G 
nay.

{eoc}

{key: C Capot 2}

 
Ny  
C 
tany aty man
C 
dray 
 
fita
G 
hiana;
 
ny  
G 
lanitra 
 
a
C 
ry 
 
ma
D 
moaka ny  
G 
soa,
 
ka  
G 
misy 
 
to
C 
koa ny  
F 
vokatra 
 
 
C 
tsara,
 
Je
F 
hovah 
 
 
C 
Tsitoha 
 
ma
G 
nambina 
 
a
C 
nay.
 
De
C 
raina ny Anaranao An
G 
driama
G7 
ni
C 
tray.
 
He!  
C 
faly izahay i
D 
zao manao ny hira
G 
nay!
 
I
G 
saoranay,Isaoranay,
G 
C 
Isaoranay,Isaoranay
F 
Andrianana
C 
harinay 
 
Mpan
G 
jaka be fi
C 
tia.
 
De
C 
raina ny Anaranao An
G 
driama
G7 
ni
C 
tray.
 
He!  
C 
faly izahay i
D 
zao manao ny hira
G 
nay!
 
I
G 
saoranay,Isaoranay,
G 
C 
Isaoranay,Isaoranay
F 
Andrianana
C 
harinay 
 
Mpan
G 
jaka be fi
C 
tia.
{tag: chord fihirana}

999 – ANTEMA05 – Indro ny aron’ny mandanao

{key:G capot 1}

 
G 
Indro ny aron’ny  
C 
mandanao,
Am 
Ry 
 
 
D 
Je
G 
rosalema!
G 
Miadàna ka man
C 
dria 
 
 
D 
fa
Em 
hi
G 
zay.
G 
Mandry tokoa ny  
Am 
tany 
 
i
D 
zao,
 
ny  
G 
ta
C 
ny 
 
i
D 
zao
 
Fa je
C 
ho
G 
vah 
 
ma
G 
nampy 
 
anao,
 
ma
D 
nampy 
 
anao,
 
ma
G 
nampy 
 
anao
Am 
ka 
 
 
D 
aza kivy  
G 
fo..
G 
Aza mangina,  
G 
Aza 
 
mangina,
G 
fa ny fa
C 
neva no  
D 
atsan
G 
gano.
G 
Haleloia! 
 
 
G 
Haleloia! 
 
 
G 
Hale
Am 
lo
D 
ia! 
 
A
G 
men.
C 
Hale
G 
loia! 
 
 
G 
Hale
Am 
lo
D 
ia! 
 
 
Am 
Hale
G 
loia! 
 
 
D 
A
G 
men.
G 
A
C 
men 
 
 
G 
a
C 
men 
 
 
G 
a
C 
men
D 
D7 
A
G 
men

999 – ANTEMA01 – Masina, Masina

{key:D}

 
D 
Masina,
A 
Masina, 
 
 
D 
Masina
G 
Je
A 
ho
Bm 
vah 
 
 
D 
Tom
A 
po!
D 
Feno ny  
F#m 
vo
A 
ni
Bm 
na
E 
hi
A 
trao
 
I
G 
zao 
 
re
A 
hetra 
 
i
D 
zao,
 
ry  
G 
Tom
A 
po 
 
 
D 
ô! 
 
 
G 
Gm 
Ame
D 
na.