307 – lza no hanompo an’i Jeso soa?

{key: A}

 
1.  
A 
lza no hanompo  
E 
an’i Jeso soa?
E 
lza no hanaiky,  
A 
mba ho Azy moa?
A 
He ny hatsarany!  
D 
He ny antra be!
A 
Izy ta hamonjy  
D 
ka 
 
me
E 
teza 
 
 
A 
re.
 
Fiv :  
A 
Jeso Tomponay ô!  
E 
Indreto 
 
iza
A 
hay,
A 
Avy mba ha
D 
naiky, 
 
 
E 
ka mandraisa a
A 
nay.

2. Iza re no mety, iza re lazao,

Hanome ny fony mba ho Azy izao?
He, miantso mafy Jeso Tompo tia:
« Zay rehetra mety, ô! avia, avia! »
Jeso Tomponay ô! sns…

3. lza no mba sahy, sahy ao am-po

Ho miaramila fehin’i Jeso?
lza no hiady ady tsara re,
Fa ny fahavalo dia marobe?
Jeso Tamponay ô! sns…

4. lza re no homba Azy ankehitrio

Mba hamonjy ireny azon’ny manjo?
lza no hihafy sady hanome
Andro, hery, saina? Mamalia e!
Jeso Tomponay ô! sns…

5. lza no hazoto mba hiasa moa?

lza no handroso mba ho hendry koa?
lza no hanaiky, iza re? lazao!
Mba ho an’i Jeso izao anio izao:
Jeso Tompanay ô! sns…

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.