354 – Ny Mpamonjy no mitady

{key: G}

{c:Clé SOL}

 
1.  
G 
Ny Mpamonjy  
D 
no 
 
mi
G 
tady
G 
Fihava
Em 
nana 
 
 
A7 
ami
D 
nao
G 
Izy no ma
D 
nambi
G 
tamby
 
Hana
G 
to
Em 
na
D 
nao 
 
i
G 
zao;
D 
Sao manjary fanda
G 
tsana
 
Ny fifo
Em 
nana 
 
 
A7 
ami
D 
nao,
 
Ka ny  
G 
mety 
 
 
D 
miha
G 
vana
 
Amin’
G 
ny 
 
 
Em 
Mpa
D 
monjy 
 
i
G 
zao.

2. Dieny misy hafanana

Ka mangoraka ny fo,
Manatòna ny Mpamonjy
Sao dia mangatsiaka indray.
lzao no andro famonjena,
Ka vonjeo sao neninao;
Ry mpanota, miverena
Izao ankehitriny izao.

3. Sao ity no toriteny

Fara-fanasana anao;
Sao anio no fotoana
Fara-ahavelomanao;
Ka aza mba misalasala,
Sao manjary neninao,
Raho tsy mety mahalala
Izao fotoana mety izao.

4. Indrisy! be ny fahotako,

Be ny ratsy vitako;
Sao tsy raisin’ny Mpamonjy
Ny mpanota tahaka izao?
Miverena, fa ny rany
Ampy hahadio anao;
Manatòna hosasany
lzao ankehitriny izao.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.