091 – O! Fitiavan-dalina

 
1.  
F 
O! 
 
fiti
Bb 
a
F 
van-
C 
dali
F 
na
 
C 
Naseho
F 
nao 
 
 
G 
ilay 
 
ali
C 
na
 
F 
lzay 
 
namadi
C 
hana 
 
Anao,
 
Ry  
Bb 
Jeso, 
 
 
F 
fototr'
C 
aim-bao
F 
vao.

2. Mangoraka ery ny fo,

Sy ory ny fanahiko,

Raha mba tsaroako izao

Ny loza izay nanjo Anao.

3. Fadiranovana Hianao,

Nangotraka ny adinao;

Ny dinitrao nanjary ra

Noho ny fahoriana.

4. lzany no niaretanao

Noho ny fitiavanao,

Ka nentinao ny heloko

lzay tokony ho nentiko.

5. Namita fanekem-baovao

Ho famonjena Hianao,

Nasianao kase izay

Maharitra mandrakizay.

6. Misaotra Anao, ry Tompo ô!

Fa ravo ny fanahiko

Handray ny fanomezanao

Eo amin’ny latabatrao.

7. Ny teninao inoako,

Ka raisiko ho ao am-po:

Ny zava-tsoa atolotrao

Dia ranao sy ny tenanao.

8. Ry Jeso, amboarinao

Ny fonay ho fonenanao,

Ka Hianao ho tianay

Izao sy ho mandrakizay.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.