998 – FF19 – Raha Jehovah no Mpiandry

{key: C capot 3}

 
1.  
C 
Raha Jehovah no Mpiandry
F 
Tsy mba hisy mampahory
C 
Ahi-maitso no handria
G 
na
C 
Ny fanahy velom
C/E 
belona
F 
Eny, tsy hanahy akory
C 
Lala-marina 
 
iton
G 
drany
 
Lalan-
C 
tsam
G 
ba
C 
tra
(Sambatra ifaliana)

 
Fiv : Raha Je
F 
hovah no Mp
F 
iandry
(Tsy mba hisy)
 
Tsy mba  
F 
misy ‘zay mampa
C 
hory
C 
Ahi-maitso no han
G 
driako
(Ranon’aina hosotroiko)
G 
Ranon’aina 
 
hoso
C 
troiko
 
Ny fa
F 
nahiko 
 
hove
F 
lominy
(Miasa izy)
 
Miasa  
F 
lzy tsy mba ma
C 
tory
C 
Lala-marina 
 
iton
G 
drany
 
Tsy ho  
C 
fo
G 
ik
C 
o

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.