004 – Mamy ny fitianao


{key:G 3/4}

 
1.  
G 
Mamy 
 
 
Em 
ny 
 
fi
Am 
tia
G 
nao,
G 
Ry 
 
Je
Am 
hovah 
 
 
D 
Tompo
G 
nay!
G 
Foi
Em 
nao ny  
Am 
Zana
G 
kao,
G 
Ho 
 
Mpa
Am 
navo
D 
tra 
 
a
G 
nay.
D 
Tsy mba  
Am 
misy 
 
 
Am/C 
toki
D 
nay
G 
Afa
G/B 
tsy ny  
G 
Za
D 
na
G 
kao.
C 
Ka 
 
 
G 
mi
C 
sao
G 
tra 
 
 
Am 
Anao 
 
i
G 
za
D 
hay
G 
Noho 
 
 
Am 
ny 
 
fi
D 
tia
G 
nao.

2. Mamy ny fitianao,

Mahafaly fo tokoa;
Izahay avelanao
Mba hibebaka avokoa.
Lasa lavitra izahay,
Nefa notadiavinao;
Efa ratsy izahay,
Nefa tsy nafoinao.

3. Mamy ny fitianao,

Izay andraisanao anay
Honina ao an-dapanao
Raha ho faty izahay
Noho ny ratsy izay natao,
Loza no anjaranay,
Nefa namboaranao
Paradisa izahay.

4. Mamy re, ry Tomponay!

Izao fitianao izao,
Ka indreto izahay
Avy mba hisaotra Anao.
Raiso re izao saotra izao,
Fa fanati-tsitrapo;
Tsy mba mendrika ho Anao,
Nefa vokatry ny fo.
{tag: chord fihirana}

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.