998 – FF19 – Raha Jehovah no Mpiandry

{key: C capot 3}

 
1.  
C 
Raha Jehovah no Mpiandry
F 
Tsy mba hisy mampahory
C 
Ahi-maitso no handria
G 
na
C 
Ny fanahy velom
C/E 
belona
F 
Eny, tsy hanahy akory
C 
Lala-marina 
 
iton
G 
drany
 
Lalan-
C 
tsam
G 
ba
C 
tra
(Sambatra ifaliana)

 
Fiv : Raha Je
F 
hovah no Mp
F 
iandry
(Tsy mba hisy)
 
Tsy mba  
F 
misy ‘zay mampa
C 
hory
C 
Ahi-maitso no han
G 
driako
(Ranon’aina hosotroiko)
G 
Ranon’aina 
 
hoso
C 
troiko
 
Ny fa
F 
nahiko 
 
hove
F 
lominy
(Miasa izy)
 
Miasa  
F 
lzy tsy mba ma
C 
tory
C 
Lala-marina 
 
iton
G 
drany
 
Tsy ho  
C 
fo
G 
ik
C 
o

998 – FF15 – Raiko ô !

{key: C}

{c:original C}

 
1.  
C 
Tompo Malala Tsitoha, inty  
Dm 
aho
 
I
G 
zao vao nandre ilay feo niantso  
C 
ahy
C 
Tsapako anatiko ao ny he
Dm 
rinao
G 
Mitaona ahy mba hiverina Ami
C 
nao.
C 
Raiko ô ! Raiko ô ! Inty  
Dm 
aho
G 
Raiso mba ho isan’ireo zana
C 
kao
C 
Fa izaho ‘zay nania dia hi
Dm 
ova
G 
Hanaraka ny didinao Ray  
C 
ô!

998 – FF07 – Tsy hainay ny hangina

{key: G}

 
Tsy  
G 
hainay ny han
F# 
gi
G 
na
 
Ka  
G 
tsy 
 
hanka
D 
laza ny  
G 
Avo
 
Na
A 
meno 
 
fita
D 
hiana
 
Ka  
A 
tsy mba namela ho la
D7 
vo.

Refrain

 
Ka  
G 
dera ry  
G 
Ray 
 
o!
 
Sy  
D 
saotra no atolotra A
G 
nao
 
Ny  
G 
fo sy fanahy,  
G7/C 
tena faly loatra
 
No  
D 
entinay midera A
G 
nao.
 
Ny  
G7 
sainay tsy ampy haha
C 
lala
 
Ny  
G7 
fatran’ny 
 
fitiava
C 
nao
 
Ka  
A 
raiso ry Tompo Ma
D 
lala
 
Ny  
A 
fankasitrahana 
 
 
D7 
(ry 
 
Ray).

998 – FF06 – Ny teninao

{key: G}

 
1. Ny teni
G 
nao Jehovah Ray ma
C 
hery
 
Izay no
G 
me
Em 
nao 
 
 
A 
a
D 
nay
 
Dia teny  
G 
tsara sady mampa
C 
hery
 
Ka mampi
G 
fa
Em 
ly 
 
 
Am 
ny 
 
 
D 
fo
G 
nay
 
Fiv : Ny teni
D7 
nao
 
Mofon’aina sa
G 
kafo 
 
tokoa
 
Ny teni
D7 
nao
 
Ranon’aina sa
G 
tria 
 
foto-tsoa
 
Ny teni
G 
nao no teny tsy mba  
C 
maty
 
Mahari
G 
tra 
 
 
Em 
man
Am 
dra
D 
ki
G 
zay

998 – FF03 – Jeso vato fehizoro


 
1-Je
G 
so vato fehi
G 
zoro,
 
C 
afa-tahotra 
 
 
E 
ny 
 
 
Am 
fo
 
D 
raha ianao no  
D 
mampijoro,
 
G 
sy 
 
iankina
Am 
na tok
G/D 
oa 
 
 
D 
 
G 
vato 
 
fiore
G 
nanay
 
C 
Jeso zanaky  
E 
ny 
 
 
Am 
Avo
 
D 
Vato 
 
fia
G 
lo
C 
fa
Am 
nay
 
G/D 
Amin-dratsy 
 
 
D 
te 
 
han
G 
davo

{soc}

G 
Vato azo ito
G 
kiana
 
E 
Sady 
 
 
Am 
tsy mba mi
D 
vena
 
D 
Afaka ny faho
D 
riana
 
Raha  
G 
Ianao no e
G 
kena
 
C 
Jeso Tompo irery,  
G 
Jeso Tompo irery
 
Am 
No 
 
 
G/D 
‘lay vato tsy mi
G/B 
find
G/A 
ra 
 
 
G 
 
C 
Jeso Tompo irery,  
G 
Jeso Tompo irery
 
Am 
No 
 
 
G/D 
‘lay 
 
fehi
D 
zoro 
 
in
G 
drindra.