998 – FF34 – Tompo Malala ô !

{key: A capot 1 3/4}

 
1.  
A 
Tompo 
 
Ma
A 
lala ô !  
D 
Mpanjaka
D 
ko 
 
Ianao
A 
Tamy aho fa  
A 
resy 
 
laha
E 
tra
 
Noho ny famonjena vitanao
A 
Eny, ry  
A 
Tompo, tsy  
D 
ho haiko adi
D 
noina intsony re
 
Ny  
A 
fitiava
E 
na 
 
naseho
A 
nao
 
Ka  
D 
anio no hana
A 
vaozako 
 
 
E 
ny 
 
fano
A 
mpoko 
 
Anao
D 
Fa tsy ho voa
A 
valiko, 
 
i
B 
zay 
 
natolo
E 
trao
 
Ny fitiavana natolotrao,
A 
Ka raiso,  
A 
Tompo, 
 
e
D 
keo re sy  
D 
anjakao
 
Ny  
A 
fiainako ho  
E 
voninahi
A 
trao.

998 – FF29 – Tsy mba hisy reharehako

{key: G capot 1}

 
1.  
G 
Tsy mba hisy reha
C 
reha
Am 
ko
D 
Toy ny hazo nija
C 
lianao 
 
Je
G 
so (Jesosy ô !)
G 
Eo amin’izay re
C 
hetra 
 
haleha
Am 
ko
 
Izany  
D 
no voadiko Ami
G 
nao 
 
 
A 
D 
He! izao rehetra izao ekeko (ry Jeso)
G 
Mora lo sy tsy maharitra tokoa (kanefa Jeso)
G 
Fa ny fitiava
C 
nao 
 
jere
Am 
ko
 
Ry Jeso  
D 
tsy niala tami
G 
ko

998 – FF38 – Mba todihonao ny lasa

{key: F – E capot 1}

 
1.  
E 
Mba 
 
to
A 
diho
E 
nao ny  
A 
lasa
 
Dia ho  
A 
hita
E 
nao ny  
A 
asa
 
Nanda
E 
niana 
 
 
A 
ny 
 
 
F#m 
fo
E 
toana
 
F#m 
Fa dia  
B 
vi
E 
ta 
 
 
B 
mo
B7 
ra 
 
 
E 
foana
 
Fiv :  
Bm 
Mitsan
A 
E 
na, 
 
sa
A 
hia ! (sahia !)
 
Mijo
A 
roa, 
 
 
E 
mito
A 
ria (mitoria !)
 
Aza  
D 
ki
A 
vy, 
 
sana
Bm 
tri
F#m 
a
 
Fa  
A 
ami
E 
nao 
 
Kris
A 
ty.

2. Eny, tsara ho tsaroana

‘Reo adidy nokoloina

Maro koa no tsy tontosa

Nampitsoaka ny kanosa

Mitsangàna, sahia ! sns…

3. Aoka hiezaka hatrany

Mba hanarina izany

Fa hipetraka ho tantara

Ho an’ny zanak’amam-para

Mitsangàna, sahia ! sns…

998 – FF26 – Jesosy reharehako

{key: A}

 
1-  
A 
Tsy misy reha
A 
rehako
 
Afa-
D 
tsy Ianao,  
A 
Jesosy ô !
A 
Anao ny hery,  
A 
Anao ny haja
B 
Sy 
 
Voninahi
E 
tra
A 
Ny fasana sy  
A 
ny fiainan-tsy hita
D 
Indro efa resi
A 
nao
A 
Izao tontolo i
C#m 
zao dia na
D 
hita
 
Fa  
E 
efa nitsangana Ia
A 
nao
 
A 
Sambatra aho, Jeso  
E 
ô,
E 
Manana Anao izay  
A 
Tompon’ny 
 
hery.
A 
Sambatra aho, Jeso  
E 
ô,
E 
Miankina eo an-tratra
A 
nao
A 
Ampy ahy ny Fitiava
D 
nao
Bm 
Ampy ahy ny finoako A
E 
nao.
A 
Raketiko ao am-
C#m 
po 
 
lalan
D 
dava
E 
Fa reharehako Ia
A 
nao

998 – FF22 – Tsy mendrika ahy

{key: C capot 3}

 
Tsy  
C 
mendrika ahy mpa
G 
nom
Ddim7 
po
 
Ny a
Am 
tao hoe  » zana
Em 
kao 
 
 »
E 
Ka
F 
nefa lanao,  
Ebdim7 
ry 
 
 
C 
Tom
Am 
po
 
No  
D 
niantso ahy i
G 
zao
 
I
C 
zay 
 
manaton
Edim7 
 
Ahy
 
Tsy ho  
Dm 
laviko, hoy  
C 
la
F 
nao
 
Dia  
F 
tamy 
 
 
Ebdim7 
aho ka  
C 
sa
Am 
hy
Dm 
Nanato
G 
na 
 
a
C 
nao
 
Tsy  
C 
mendrika ahy mpa
G 
nom
Ddim7 
po
 
Ny a
Am 
tao hoe  » zana
Em 
kao 
 
 »
E 
Ka
F 
nefa lanao,  
Ebdim7 
ry 
 
 
C 
Tom
Am 
po
 
No  
D 
niantso ahy i
G 
zao
 
I
C 
zay 
 
manaton
Edim7 
 
Ahy
 
Tsy ho  
Dm 
laviko, hoy  
C 
la
F 
nao
 
Dia  
F 
tamy 
 
 
Ebdim7 
aho ka  
C 
sa
Am 
hy
Dm 
Nanato
G 
na 
 
a
C 
nao
 
I
G 
anao no Madio
 
(Mba diovy aho  
C 
re)
 
I
G 
anao no Marina
 
(Mba hamarino aho  
C 
re)
 
I
C 
anao no Masina
 
(Mba hamasino a
Dm 
ho 
 
 
C 
re)
 
Tsy  
F 
mendrika 
 
hi
Dm 
tsimpona
 
Ny  
G 
latsaka 
 
amin'
Em 
ny 
 
lataba
Am 
trao 
 
aho
 
Kane
G 
fa, hoy lanao :
 
« Izay ma
C 
natona 
 
Ahy
 
Tsy ho  
F 
lavi
Em 
ko 
 
mi
Dm 
hitsy »
 
No
Dm 
ho ny teni
G 
nao, 
 
no
Em 
ho ny teni
Am 
nao
D 
Dia sahiko ny  
D7 
manato
G 
na
 
I
G 
anao no Madio
 
(Mba diovy aho  
C 
re)
 
I
G 
anao no Marina
 
(Mba hamarino aho  
C 
re)
 
I
C 
anao no Masina
 
(Mba hamasino a
Dm 
ho 
 
 
C 
re)
 
Tsy  
F 
mendrika 
 
hi
Dm 
tsimpona
 
Ny  
G 
latsaka 
 
amin'
Em 
ny 
 
lataba
Am 
trao 
 
aho
 
Kane
G 
fa, hoy lanao :
 
« Izay ma
C 
natona 
 
Ahy
 
Tsy ho  
F 
lavi
Em 
ko 
 
mi
Dm 
hitsy »
 
No
Dm 
ho ny teni
G 
nao, 
 
no
Em 
ho ny teni
Am 
nao
D 
Dia sahiko ny  
D7 
manato
G 
na
 
I
G 
anao no Madio
 
(Mba diovy aho  
C 
re)
 
l
G 
anao no Marina
 
(Mba hamarino aho  
C 
re)
 
I
C 
anao no Masina
 
(Mba hama
Dm 
sino aho  
C 
re)
F 
Mba diovy aho  
E 
re
 
Hama
Am 
rino aho  
G 
re
 
C 
Mba diovy aho  
G 
re
 
Mba  
C 
hamarino 
 
 
G 
re
(Hamarino aho re)
 
Mba  
C 
hamasino 
 
 
G 
re
(Hamasino aho re)
 
Mba d
C 
iovy
 
Hama
F 
rino
 
Hama
Dm 
si
G 
no 
 
 
C 
re.
 
C 
Mba diovy aho  
G 
re
 
Mba  
C 
hamarino 
 
 
G 
re
(Hamarino aho re)
 
Mba  
C 
hamasino 
 
 
G 
re
(Hamasino aho re)
 
Mba d
C 
iovy
 
Hama
F 
rino
 
Hama
Dm 
si
G 
no 
 
 
C 
re.

998 – FF19 – Raha Jehovah no Mpiandry

{key: C capot 3}

 
1.  
C 
Raha Jehovah no Mpiandry
F 
Tsy mba hisy mampahory
C 
Ahi-maitso no handria
G 
na
C 
Ny fanahy velom
C/E 
belona
F 
Eny, tsy hanahy akory
C 
Lala-marina 
 
iton
G 
drany
 
Lalan-
C 
tsam
G 
ba
C 
tra
(Sambatra ifaliana)

 
Fiv : Raha Je
F 
hovah no Mp
F 
iandry
(Tsy mba hisy)
 
Tsy mba  
F 
misy ‘zay mampa
C 
hory
C 
Ahi-maitso no han
G 
driako
(Ranon’aina hosotroiko)
G 
Ranon’aina 
 
hoso
C 
troiko
 
Ny fa
F 
nahiko 
 
hove
F 
lominy
(Miasa izy)
 
Miasa  
F 
lzy tsy mba ma
C 
tory
C 
Lala-marina 
 
iton
G 
drany
 
Tsy ho  
C 
fo
G 
ik
C 
o

998 – FF15 – Raiko ô !

{key: C}

{c:original C}

 
1.  
C 
Tompo Malala Tsitoha, inty  
Dm 
aho
 
I
G 
zao vao nandre ilay feo niantso  
C 
ahy
C 
Tsapako anatiko ao ny he
Dm 
rinao
G 
Mitaona ahy mba hiverina Ami
C 
nao.
C 
Raiko ô ! Raiko ô ! Inty  
Dm 
aho
G 
Raiso mba ho isan’ireo zana
C 
kao
C 
Fa izaho ‘zay nania dia hi
Dm 
ova
G 
Hanaraka ny didinao Ray  
C 
ô!

998 – FF07 – Tsy hainay ny hangina

{key: G}

 
Tsy  
G 
hainay ny han
F# 
gi
G 
na
 
Ka  
G 
tsy 
 
hanka
D 
laza ny  
G 
Avo
 
Na
A 
meno 
 
fita
D 
hiana
 
Ka  
A 
tsy mba namela ho la
D7 
vo.

Refrain

 
Ka  
G 
dera ry  
G 
Ray 
 
o!
 
Sy  
D 
saotra no atolotra A
G 
nao
 
Ny  
G 
fo sy fanahy,  
G7/C 
tena faly loatra
 
No  
D 
entinay midera A
G 
nao.
 
Ny  
G7 
sainay tsy ampy haha
C 
lala
 
Ny  
G7 
fatran’ny 
 
fitiava
C 
nao
 
Ka  
A 
raiso ry Tompo Ma
D 
lala
 
Ny  
A 
fankasitrahana 
 
 
D7 
(ry 
 
Ray).

998 – FF06 – Ny teninao

{key: G}

 
1. Ny teni
G 
nao Jehovah Ray ma
C 
hery
 
Izay no
G 
me
Em 
nao 
 
 
A 
a
D 
nay
 
Dia teny  
G 
tsara sady mampa
C 
hery
 
Ka mampi
G 
fa
Em 
ly 
 
 
Am 
ny 
 
 
D 
fo
G 
nay
 
Fiv : Ny teni
D7 
nao
 
Mofon’aina sa
G 
kafo 
 
tokoa
 
Ny teni
D7 
nao
 
Ranon’aina sa
G 
tria 
 
foto-tsoa
 
Ny teni
G 
nao no teny tsy mba  
C 
maty
 
Mahari
G 
tra 
 
 
Em 
man
Am 
dra
D 
ki
G 
zay

998 – FF03 – Jeso vato fehizoro


 
1-Je
G 
so vato fehi
G 
zoro,
 
C 
afa-tahotra 
 
 
E 
ny 
 
 
Am 
fo
 
D 
raha ianao no  
D 
mampijoro,
 
G 
sy 
 
iankina
Am 
na tok
G/D 
oa 
 
 
D 
 
G 
vato 
 
fiore
G 
nanay
 
C 
Jeso zanaky  
E 
ny 
 
 
Am 
Avo
 
D 
Vato 
 
fia
G 
lo
C 
fa
Am 
nay
 
G/D 
Amin-dratsy 
 
 
D 
te 
 
han
G 
davo

{soc}

G 
Vato azo ito
G 
kiana
 
E 
Sady 
 
 
Am 
tsy mba mi
D 
vena
 
D 
Afaka ny faho
D 
riana
 
Raha  
G 
Ianao no e
G 
kena
 
C 
Jeso Tompo irery,  
G 
Jeso Tompo irery
 
Am 
No 
 
 
G/D 
‘lay vato tsy mi
G/B 
find
G/A 
ra 
 
 
G 
 
C 
Jeso Tompo irery,  
G 
Jeso Tompo irery
 
Am 
No 
 
 
G/D 
‘lay 
 
fehi
D 
zoro 
 
in
G 
drindra.